TValueRelationship

Adam Boduch
TValueRelationship
Moduł: Types
type TValueRelationship = -1..1;

Typ reprezentuje związek pomiędzy dwoma wartościami. Każda z wartości tego typu jest utożsamiana ze stałą:

WartośćStałaOpis
-1`LessThanValue`Wartość A jest mniejsza od B
0`EqualsValue`Wartości są równe
1`GreaterThanValue`Wartość A jest większa od B

0 komentarzy