TValueRelationship

Adam Boduch
TValueRelationship
Moduł: Types
```delphi type TValueRelationship = -1..1; ``` Typ reprezentuje związek pomiędzy dwoma wartościami. Każda z wartości tego typu jest utożsamiana ze [[Delphi/Stałe|stałą]]:
WartośćStałaOpis
-1`LessThanValue`Wartość A jest mniejsza od B
0`EqualsValue`Wartości są równe
1`GreaterThanValue`Wartość A jest większa od B

0 komentarzy