CompareValue

woolfik
CompareValue
Moduł: Math
function CompareValue(const A, B: Integer): TValueRelationship; overload;
function CompareValue(const A, B: Int64): TValueRelationship; overload;
function CompareValue(const A, B: Single; Epsilon: Single = 0): TValueRelationship; overload;
function CompareValue(const A, B: Double; Epsilon: Double = 0): TValueRelationship; overload;
function CompareValue(const A, B: Extended; Epsilon: Extended = 0): TValueRelationship; overload;

CompareValue pozwala porównywać liczby zmiennoprzecinkowe wg zadanej tolerancji. Jeżeli dwie liczby są wystarczająco blisko siebie, są one uważane za równe. Wartość Epsilon jest wartością dozwoloną tolerancji.

TValueRelationship przyjmuje wartości:

 • LessThanValue - wartość -1
 • EqualsValue - wartość 0
 • GreaterThanValue - wartość 1

Przykład wywołania:

var
 A : Single;
 B : Single;
 C : Single;
begin
 A := 23.0;
 B := 23.0;
 C := 23.1;

 // Porównanie dwóch identycznych wartości
 case CompareValue(A, B) of
  LessThanValue  : ShowMessage('A < B');
  EqualsValue   : ShowMessage('A = B');
  GreaterThanValue : ShowMessage('A > B');
 end;

 // Porónanie dwóch różnych wartości
 case CompareValue(A, C) of
  LessThanValue  : ShowMessage('A < C');
  EqualsValue   : ShowMessage('A = C');
  GreaterThanValue : ShowMessage('A > C');
 end;

 // Porównanie dwóch różnych wartości z tolerancją+/- 0,2
 case CompareValue(A, C, 0.2) of
  LessThanValue  : ShowMessage('A < C');
  EqualsValue   : ShowMessage('A = C');
  GreaterThanValue : ShowMessage('A > C');
 end;
end;

Wyniki dla powyższych przykładów:

A = B
A < C
A = C 

1 komentarz