Programowanie w języku Delphi

CompareTime

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1275 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
CompareTime
Moduł: DateUtils

function CompareTime(const A, B: TDateTime): TValueRelationship;

Funkcja porównuje dwie wartości czasu przekazane do parametrów A oraz B. Zwraca wartość typu TValueRelationship, który odzwierciedla relacje pomiędzy datami. I tak może zwrócić wartości:

 • EqualsValue - jeżeli dwie daty są sobie równe;
 • LessThanValue - jeżeli data A jest wcześniejsza od B;
 • GreaterThanValue - jeżeli data A jest późniejsza od B.

Przykład:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, Types, DateUtils;
 
var
 A, B : TDateTime;
 Result : TValueRelationship;
begin
 A := Now;
 B := EncodeTime(19, 50, 0, 0);
 
 Result := CompareTime(A, B);
 
 case Result of
  EqualsValue: Writeln('Czasy są jednakowe');
  LessThanValue: Writeln('Pierwszy czas jest wcześniejszy');
  GreaterThanValue: Writeln('Pierwszy czas jest póżniejszy');
 end;
 
 Readln;
end.


Typ TValueRelationship jest zadeklarowany w module Types, więc nie zapomnij dodać go do listy uses.

Zobacz też: