Programowanie w języku Delphi

DaysInMonth

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 882 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
DaysInMonth
Moduł: DateUtils

function DaysInMonth(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca ilość dni w danym miesiącu, który musi być określony w postaci daty typu TDateTime.

Takie samo zadanie realizuje funkcja DaysInAMonth, z tym, że przyjmuje inne parametry, w postaci roku oraz miesiąca - nie czasu w postaci TDateTime.

Poniższy przykład prezentuje wyświetlenie ilości dni w poszczególnych miesiącach bieżącego roku:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 i : Integer;
 Year : Word;
 
begin
 Year := YearOf(Now);
 
 for I := 1 to 12 do
  Writeln('Miesiąc ', I, ' posiada ', DaysInMonth(EncodeDate(Year, I, 1)), ' dni...');
 
 Readln;
end.


Tworzenie daty w postaci TDateTime odbywa się przy pomocy funkcji EncodeDate, więc lepiej w tym przykładzie użyć funkcji DaysInAMonth.

Zobacz też: