Programowanie w języku Delphi

EncodeDate

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 2167 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
EncodeDate
Moduł: SysUtils

function EncodeDate(Year, Month, Day: Word): TDateTime;

Funkcja na podstawie parametrów zwraca datę w postaci typu TDateTime. Parametr Year określa rok (liczba z przedziału od 1 do 9999); Month - miesiąc (liczba z przedziału od 1 do 12), a Day - dzień (liczba z przedziału od 1 do 31, w zależności od miesiąca 1).

Przykład wykorzystania funkcji:

procedure TMyForm.MyButtonClick(Sender: TObject);
var
  MyDate : TDateTime;
begin
  MyDate := EncodeDate(StrToInt(Edit1.Text), StrToInt(Edit2.Text), StrToInt(Edit3.Text));
  Label1.Caption := DateToStr(MyDate);
end;


Zobacz też:
[1] Np. miesiąc luty nie może mieć 31 dni, funkcja może nie zadziałać prawidłowo i wykonać wyjątek EConvertError.