Programowanie w języku Delphi

DaysInAMonth

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1336 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
DaysInAMonth
Moduł: DateUtils

function DaysInAMonth(const AYear, AMonth: Word): Word;

Funkcja zwraca ilość dni w miesiącu określonym przez parametr AMonth oraz roku określonym przez parametr AYear:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 i : Integer;
 Year : Word;
 
begin
 Year := YearOf(Now);
 
 for I := 1 to 12 do
  Writeln('Miesiąc ', I, ' posiada ', DaysInAMonth(Year, I), ' dni...');
 
 Readln;
end.


Wartość parametru AYear musi być liczbą od 1 do 9999 (włącznie), a AMonth, liczbą od 1 do 12 (włącznie).

Zobacz też: