Programowanie w języku C#

If

  • 2010-10-31 18:27
  • 2 komentarze
  • 3327 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
if - słowo kluczowe języka C#

Ta właśnie instrukcja jest używana przez wszystkich programistów najczęściej. Samo słowo "if" oznacza "jeśli/jeżeli". Instrukcja if sprawdza czy został spełniony jakiś warunek.

if (i == 1)
{
     //wyrażenie "i == 1" jest prawdziwe 
}
else
{
    //opcjonalny blok else, wykonywany gdy wyrażenie nie jest prawdziwe
}


W C# wyrażenie musi zwracać wartość logiczną (bool). Oznacza to, że nie prawidłowy jest zapis if (zmienna). Wyrażenie takie należy zapisać jako if (zmiennna == true)

Ograniczenie takie zostało wprowadzone aby wyeliminować znane z C/C++ błędy takie jak pomylenie operatora "=" z "==".


Zobacz też:

2 komentarze

somekind 2010-11-17 23:50

Zapis if zmienna jest prawidłowy przecież (o ile zmienna jest typu bool).
Nie ma natomiast niejawnej konwersji z typów liczbowych na bool, jaka jest w C++.

Marooned 2006-01-14 15:42

no jedna z cech C#, której nie lubię
niedziałanie if(zmienna)