(X)HTML

S

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 2055 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy

<s> oraz <strike>


Znaczniki <s> oraz <strike> przekreślają tekst. Tag <strike> jest aliasem tagu <s>.

Znacznik ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.
Należy zastąpić tagiem del, jeśli chcemy oznaczyć, że treść została np. usunięta, lub odpowiednim stylem css, jeśli chcemy stylizować dany tekst.


Przykład użycia


To jest tekst zwykły, <s>a to przekreślony</s>
To jest tekst zwykły, <strike>a to przekreślony</strike>
<!-- ten styl CSS daje identyczny efekt jak użycie tagów s i strike -->
To jest tekst zwykły, <span style="text-decoration: line-through">a to przekreślony</span>.


Główne AtrybutyDostępne zdarzenia