AnsiStartsText

Adam Boduch
AnsiStartsText
Moduł: StrUtils
function AnsiStartsText(const ASubText, AText: string): Boolean;

Funkcja sprawdza czy na początku łańcucha AText znajduje się tekst określony w parametrze ASubText. Jeżeli tak, funkcja zwraca wartość True:

Writeln(AnsiStartsText('HELLO', 'Hello World')); // zwraca: World
Funkcja nie rozróżnia wielkości znaków

Zobacz też:

0 komentarzy