Gmtime

pawelfx1
struct tm* gmtime( const time_t* time );

Funkcja używa wskaźnika time aby wypełnić strukturę [[C/tm]] wartościami reprezentującymi czas UTC.

Parametry

<dl> <dt>time</dt> <dd>Wskaźnik na zmienną typu time t reprezentującą czas kalendarzowy</dd> </dl>

Wartość zwracana

Wskaźnik na wypełnioną strukturę tm.
Należy zwrócić uwagę na to, że zaalokowana statycznie pamięć na zwracaną strukturę jest używana przez [[C/localtime]] i gmtime. Wywołanie którejkolwiek z tych funkcji zmienia zawartość zwróconej struktury.

Przykład

#include <time.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
  time_t currTime;
  struct tm* t;

  currTime = time(NULL);
  t = gmtime(&currTime);
  printf("W Greenwich jest %d:%d\n", t->tm_hour, t->tm_min);

  return 0;
}

Zobacz też:

1 komentarz

Co to ma być? Może jakiś opis, przykład? Zobacz jak wyglądają inne teksty z tego działu - dajmy na to: Strcmp ;)