Round

Coldpeer
Math.round(x);

Metoda obiektu Math zaokragla liczbę, przekazaną w parametrze x, do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli część dziesiętna ma wartość od 0 do 4 - zaokrągla w dół; jeśli od 5 do 9 - w górę. Spójrz na przykład:

alert(Math.round(2.5));

Komunikat wyświetli:

3

Zobacz też:

0 komentarzy