Ceil

Coldpeer
Math.ceil(x);

Metoda obiektu Math zwraca najbliższą liczbę całkowitą większą lub równą przekazanej wartości, w parametrze x, czyli innymi słowy - zaokragla ułamki w górę. Spójrz na przykład:

alert(Math.ceil(2.5));

Komunikat wyświetli:

3

Zobacz też:

0 komentarzy