Jak polaczyc sie z baza Zend 1.12

0
[production]
phpSettings.display_startup_errors = 0
phpSettings.display_errors = 0
includePaths.library = APPLICATION_PATH "/../library"
bootstrap.path = APPLICATION_PATH "/Bootstrap.php"
bootstrap.class = "Bootstrap"
appnamespace = "Application"
resources.frontController.controllerDirectory = APPLICATION_PATH "/controllers"
resources.frontController.params.displayExceptions = 0

resources.db.adapter = "mysqli"
resources.db.params.host = "localhost"
resources.db.params.username = "root"
resources.db.params.password = "*******"
resources.db.params.dbname = "books"
resources.db.isDefaultTableAdapter = true

[staging : production]

[testing : production]
phpSettings.display_startup_errors = 1
phpSettings.display_errors = 1

[development : production]
phpSettings.display_startup_errors = 1
phpSettings.display_errors = 1
resources.frontController.params.displayExceptions = 1
<?php

/* index.php */

// Define path to application directory
defined('APPLICATION_PATH')
  || define('APPLICATION_PATH', realpath(dirname(__FILE__) . '/../application'));

// Define application environment
defined('APPLICATION_ENV')
  || define('APPLICATION_ENV', (getenv('APPLICATION_ENV') ? getenv('APPLICATION_ENV') : 'production'));

// Ensure library/ is on include_path
set_include_path(implode(PATH_SEPARATOR, array(
  realpath(APPLICATION_PATH . '/../library'),
  get_include_path(),
)));

/** Zend_Application */
require_once 'Zend/Application.php';

// Create application, bootstrap, and run
$application = new Zend_Application(
  APPLICATION_ENV,
  APPLICATION_PATH . '/configs/application.ini'
);
$application->bootstrap()
      ->run();

/* Model Books */

<?php
class Model_Books extends Zend_Db_Table_Abstract{
	/* must correspond with the name of the Db Table */
	protected $_name = 'books';
}

<?php

/* Kontroler */
class BooksController extends Zend_Controller_Action
{

  public function init()
  {
    /* Initialize action controller here */
  }

  public function indexAction()
  {
    // action body
  }

  public function listAction()
  {  
    
    $booksTBL = new Model_Books();
    
  }


}

Jak w temacie. Gdy probuje wejsc na skeleton.dev/books/list wywala
Fatal error: Class 'Model_Books' not found in /home/fi3rce/public_html/zfskeleton/application/controllers/BooksController.php on line 19

Szukam i szukam i bledu nie widze, pewnie jakas glupota...

Chyba, ze jest roznica w laczeniu sie z baza miedzy 1.8, a 1.12?

0

Jak wygląda struktura katalogów i plików?

0

.
├── application
│   ├── Bootstrap.php
│   ├── configs
│   │   └── application.ini
│   ├── controllers
│   │   ├── BookController.php
│   │   ├── BooksController.php
│   │   ├── ErrorController.php
│   │   └── IndexController.php
│   ├── models
│   │   └── Books.php
│   └── views
│   ├── helpers
│   └── scripts
│   ├── book
│   │   ├── add.phtml
│   │   ├── delete.phtml
│   │   ├── edit.phtml
│   │   └── index.phtml
│   ├── books
│   │   ├── index.phtml
│   │   └── list.phtml
│   ├── error
│   │   └── error.phtml
│   └── index
│   └── index.phtml
├── docs
│   └── README.txt
├── library
│   └── Zend -> /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend
├── public
│   └── index.php
└── tests
├── application
│   └── controllers
│   └── IndexControllerTest.php
├── bootstrap.php
├── library
└── phpunit.xml

Dlugo walczylem i sobie jakos dalem rade, ale pojawil sie nowy problm.

An error occurred

Application error

Exception information:

Message: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)

Stack trace:

#0 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(316): Zend_Db_Adapter_Mysqli->_connect()
#1 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php(194): Zend_Db_Adapter_Abstract->getConnection()
#2 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(836): Zend_Db_Adapter_Mysqli->describeTable('books', NULL)
#3 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(875): Zend_Db_Table_Abstract->_setupMetadata()
#4 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(983): Zend_Db_Table_Abstract->_setupPrimaryKey()
#5 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Db/Table/Select.php(100): Zend_Db_Table_Abstract->info()
#6 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Db/Table/Select.php(78): Zend_Db_Table_Select->setTable(Object(Model_Books))
#7 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1019): Zend_Db_Table_Select->__construct(Object(Model_Books))
#8 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1374): Zend_Db_Table_Abstract->select()
#9 /home/fi3rce/public_html/zfskeleton/application/controllers/BooksController.php(19): Zend_Db_Table_Abstract->fetchAll()
#10 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Controller/Action.php(516): BooksController->listAction()
#11 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(308): Zend_Controller_Action->dispatch('listAction')
#12 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http))
#13 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php(105): Zend_Controller_Front->dispatch()
#14 /usr/local/ZendFramework-1.1/library/Zend/Application.php(382): Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run()
#15 /home/fi3rce/public_html/zfskeleton/public/index.php(26): Zend_Application->run()
#16 {main} 
Request Parameters:

array (
 'controller' => 'books',
 'action' => 'list',
 'module' => 'default',
) 

@Edit
Przeinstalowalem calego LAMP'a i zaczelo dzialac. Czy ktos moze wie gdzie lezal problem?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1