html

<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Biblioteka</title>
    <link rel ="stylesheet" href = "style.css" type ="text/css"/>
  </head>
  <body>
    <div id ="container">
      <div id ="logo">
        System usprawniajacy pracę biblioteki
      </div>
      <div id ="menu">
        Logowanie Student Logowanie Pracownik Zakładanie kont
      </div>
      <div id ="topbar">
        hjelknfddldfkbvv rf lrf;
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

i css

body
{
  background-color: gray;
  font-family: Verdana;
  font-size:20px;
  color: yellow;
}

#container
{
  width:1000px;
  margin-left:auto;
  margin-right:auto;
}

#logo
{
  color:red;
}

#menu
{
   background-color: #303030; 
   margin-top:20px;
   color:white;
   padding:10px;  
}

#topbar
{

}

NA stronie nic się nie zmieniło. Używam opery. W IE działa.