Zadanie SPOJ - sortowanie. Błędna odpowiedź.

0

Witam,

Link do zdania. http://www.spoj.com/WSDOCPP/problems/SORTWNIA/

Program

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h> 

void Sortuj_szybko(int d[],int lewy, int prawy)
{
 int i,j,piwot,temp;

 i = (lewy + prawy) / 2;
 piwot = d[i]; d[i] = d[prawy];
 for(j = i = lewy; i < prawy; i++)
 if(d[i] < piwot)
 {
  temp=d[i];
  d[i]=d[j];
  d[j]=temp;
  j++;
 }
 d[prawy] = d[j]; d[j] = piwot;
 if(lewy < j - 1) Sortuj_szybko(d,lewy, j - 1);
 if(j + 1 < prawy) Sortuj_szybko(d,j + 1, prawy);
}

int main()
{
  static int tab[100000];
  int cnt=0,i,val;
  for (i=0;i<100000; i++)
  {
    scanf("%d",&val);
    tab[cnt++]=val;
    if (val=getchar()=='\n')break;
  }
  Sortuj_szybko(tab,0,cnt-1);
  for (i=cnt-1; i>=0; i--)
    printf("%d ",tab[i]);

  return 0;
}

Sprawdziłem program poprzez wylosowanie 105 liczb z zakresu od 0 do 109 i zapisałem wynik do pliku, wszystko wydaję się ok, mimo to SPOJ zwraca błędną odpowiedź.

2
int main()
 {
  static int tab[100000];
  int i,cnt=0;
  while(scanf("%d",tab+(cnt++))==1) {}
  Sortuj_szybko(tab,0,cnt-1);
  for(i=0;i<cnt;++i) printf("%d ",tab[i]);
  return 0;
 }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0