SPOJ - PRIME_T oraz FCTRL3 - błędna odpowiedź

0

Witam po długiej nieobecności :)
Od pewnego czasu rozwiązuję różne zadania z SPOJ. Niestety, mam problem z dwoma zadaniami. Pomimo tego, że programy zwracają prawidłowy wynik, sędzia zwraca "błędna odpowiedź". W czym może tkwić problem? Proszę o pomoc.

Liczby pierwsze (wiem, że mogłem zastosować jakiś lepszy algorytm) - link:

#include <iostream>
#include <string>

int main()
{
  int number;
  bool is_input_right=false;
  //int t=1;
  std::string check;

  while(!is_input_right)
  {
    std::cin>>check;

    for(int i=0; i<static_cast<int>(check.size()); ++i)
    {
      if(!isdigit(check[i]))
      {
        is_input_right=false;
        break;
      }
      else
      {
        is_input_right=true;
      }
    }

    if(!is_input_right) continue;
    else number=std::stoi(check);

    if(number<=1)
    {
      is_input_right=false;
    }
    else
    {
      is_input_right=true;
    }
  }

  check.clear();

  for(int i=2; i<number; ++i)
  {
    if((number%i)==0)
    {
      std::cout<<"NIE"<<std::endl;
      exit(0);
    }
  }

  std::cout<<"TAK"<<std::endl;

  return 0;
}

Dwie cyfry silni - link:

#include <iostream>
#include <string>

class Zadanie
{
  int n;
  int silnia;

  public:
  void setN(int n);
  void licz_silnie();
  void cyfry();
};

void Zadanie::setN(int n)
{
  this->n=n;
}

void Zadanie::licz_silnie()
{
  int temp=1;
  for(int i=1; i<=this->n; ++i)
  {
    temp*=i;
  }
  this->silnia=temp;
}

void Zadanie::cyfry()
{
  //std::cout<<silnia<<std::endl;
  std::string silnia_inna_postac=std::to_string(this->silnia);
  int poz_d=static_cast<int>(silnia_inna_postac.size())-2;
  int poz_j=static_cast<int>(silnia_inna_postac.size())-1;
  poz_d<0 ? std::cout<<0 : std::cout<<silnia_inna_postac[poz_d];
  std::cout<<" "<<silnia_inna_postac[poz_j]<<std::endl;
}

int main()
{
  Zadanie z1;
  bool is_right=false;
  std::string input;

  while(!is_right)
  {
    std::cin>>input;

    for(int i=0; i<static_cast<int>(input.size()); ++i)
    {
      if(!isdigit(input[i]))
      {
        is_right=false;
        break;
      }
      else
      {
        is_right=true;
      }
    }

    if(!is_right)
    {
      continue;
    }

    int test=stoi(input);
    if(test<1 || test>30)
    {
      is_right=false;
    }
    else
    {
      z1.setN(test);
    }

  }

  input.clear();

  z1.licz_silnie();
  z1.cyfry();

  return 0;
}
0

Problem z zadaniem SPOJ?
Zasada numer jeden: podaj teść zadania, najlepiej link do zadania.

za znakami ```, które rozpoczynają blok z kodem, dodaj cpp, żeby pokolorowało dobrze kod.

Mimo braku treści widać na czym polega problem.
Gdzie w treści zadania masz napisane, że masz wypisać "Prosze o podanie liczby wiekszej niz 1"?.
SPOJ to jest automat, masz mu odpowiedzieć dokładnie jak opisuje zadanie. Wszelkie "dekoracje" będą powodować błędną odpowiedź.

0

Treść posta już poprawiona.
Pomimo wywalenia z kodu wszelkich "ozdobników", sędzia wciąż nie chce uznać mojego rozwiązania.

0

zadanie 1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Sito_Eratostenesa
zadanie 2 podpowiedź 1: nie licz dosłownie silni, bo wyjdzie ci poza zakres int licz tylko ostatnie cyfry.
zadanie 2 podpowiedź 2: policz na kartce kilka pierwszych odpowiedzi i dojdź do ciekawego wniosku

0

Rada związana z testowaniem zadan: skompiluj pierwszy program i przekieruj na jego wejście dane z przykladu ze spoja:

3
11
1
4

oraz wyjście do pliku txt np. out.txt. Sprawdź czy plik out.txt jest identyczny dla wyjścia z przykładu.

0

Wybaczcie, że odpowiadam dopiero teraz. Zadanie z silnią udało mi się rozwiązać :) Niestety, wciąż mam problem z liczbami pierwszymi. Napisałem cały program od nowa (tym razem z użyciem sita Eratostenesa - program najpierw wyznacza liczby pierwsze, które potem są użyte do sprawdzenia, czy dzielą moją liczbę). Zrobiłem kilka testów. Input jest zgodny z instrukcją (liczba testów oraz kolejne liczby). Output się zgadza, mimo to sędzia odrzuca moje rozwiązanie ("Błędna odpowiedź"). Postanowiłem też sprawdzić program w CodeWars - Sample Test wychodzi pozytywnie, ale próba zgłoszenia rozwiązania skutkuje wyświetleniem błędu).

Kod programu:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>

bool isPrime(int num)
{
  std::vector<bool> prime_or_not((num+1), true);
  int special=0;

  if(num==1) return false;
  if(num>1)
  {
    for(int i=2; i<=sqrt(num); ++i)
    {
      if(prime_or_not[i]==true)
      {
        for(int j=pow(i,2)+special*i; j<=num; ++j)
        {
          prime_or_not[j]=false;
          special++;
        }
      }
    }
  }

  for (int k=2; k<=sqrt(num); ++k)
  {
    if(prime_or_not[k]==true)
    {
      if(num%k==0)
      {
        return false;
        break;
      }
    }
  }
  return true;
} 

int main()
{
  int tries;
  std::cin>>tries;
  std::vector<int> numbers;

  for(int i=0; i<tries; ++i)
  {
    int input;
    std::cin>>input;
    numbers.push_back(input);
  }

  for(int j=0; j<tries; ++j)
  {
    if(isPrime(numbers[j]))
    {
      std::cout<<"TAK"<<std::endl;
    }
    else
    {
      std::cout<<"NIE"<<std::endl;
    }
  }

  numbers.clear();

  return 0;
}
0

Sito masz policzyć tylko raz na samym początku programu.
Potem dla każdego pytania sprawdzasz odpowiedź w tablicy uzyskanej z sita.
A jeśli wyciągnie się twoją implementację sita do osobnej funkcji, to ona nie działa: https://wandbox.org/permlink/E2QDifgnbMQmDmUY

Nie używaj przy tym liczb zmiennoprzecinkowych. Zabraniam ci używać sqrt i pow.
Skąd ci się wzięło to special?

0

FCTRL3

const char * const resonableResults[] {
  "0 1\n", // 0
  "0 1\n",
  "0 2\n", // 2
  "0 6\n",
  "2 4\n",
  "2 0\n", // 5
  "2 0\n",
  "4 0\n", // 7
  "2 0\n",
  "8 0\n",
  "0 0\n", // 10
};

const char *resultForFactorial(size_t x)
{
   x = std::min(x, std::size(resonableResults) - 1);
   return resonableResults[x];
}

int main()
{
  size_t n, x, i;
  std::cin >> n;
  for (i=0; i<n; ++i) {
    std::cin >> x;
    std::cout << resultForFactorial(x);
  }
  return 0;
}
0

@MarekR22 Wprawdzie jakiś czas temu rozwiązałem ten problem, ale z chęcią sprawdzam Twój kod.
Jeśli dobrze rozumiem, funkcja > resultForFactorial działa w ten sposób, że za indeks podstawia wprowadzoną na wejściu liczbę lub liczbę 10, w zależności od tego, która jest mniejsza. Ja rozwiązałem to w inny sposób, poprzez switch.

W kwestii liczb pierwszych - zastosowałem się do Twojej rady i stworzyłem oddzielną funkcję dla sita. Inicjalizowana jest poprzez największą wprowadzoną liczbę. Wprowadziłem też małą poprawkę, dzięki której sito działa zgodnie z założeniem.

Oba zadania zostały zaliczone. Wielkie dzięki za pomoc ;)

0

Co do pierwszych, to pierwiastek z 10 tys (maksymalna wartość wg specyfikacji) wynosi 100, więc starczy sprawdzić przez pierwsze mniejsze od 100 (bo 100 nie jest liczbą pierwszą) czyli

int tab[26] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101};

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0