Spoj - Zliczacz Liter- Blędna Odpowiedz

0

Witam, mam problem z pewnym zadaniem na SPOJ.
Link do zadania: http://pl.spoj.com/problems/JZLICZ/
Napisałem g program, który wg. mnie działa dobrze i podaje prawidłowe wyniki, lecz SPOJ wyświetla komunikat o błędnej odpowiedzi. Pomoże ktoś co może być tutaj nie tak? ```

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() 
{

    char MalyAlfabet[26] = {'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z'};
    int IloscZnakowMalegoAlfabetu[26]={0};
    char DuzyAlfabet[26] = {'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'};
    int IloscZnakowDuzegoAlfabetu[26]={0};
    string slowo;
    int n;
    do
    {
      cout<<"Podaj liczbe testow: ";
      cin>>n;
    }while(n>150);
    for(int i=0; i<=n; i++)
    {
      getline(cin, slowo);
      if(slowo.size()>200)
      cout<<"Zbyt dlugie!";
      for(int j=0; j<slowo.size(); j++)
      {
        for(int y=0; y<26; y++)
        {
          if(slowo[j]==MalyAlfabet[y])
          IloscZnakowMalegoAlfabetu[y]++;
          if(slowo[j]==DuzyAlfabet[y])
          IloscZnakowDuzegoAlfabetu[y]++;
        }

      }

    }

    for(int u=0; u<26; u++)
    {
      if(IloscZnakowMalegoAlfabetu[u]==0)
      continue;
      else
      cout<<MalyAlfabet[u]<<" "<<IloscZnakowMalegoAlfabetu[u]<<endl;
    }
    for(int w=0; w<26; w++)
    {
      if(IloscZnakowDuzegoAlfabetu[w]==0)
      continue;
      else
      cout<<DuzyAlfabet[w]<<" "<<IloscZnakowDuzegoAlfabetu[w]<<endl;
    }

    return 0;

} 
5

Masz wypisać dokładnie to co jest w specyfikacji, żadnych podaj liczbe testow: albo zbyt dlugie.
Możesz również zakładać, że dane wejściowe są prawidłowe, czyli nie trzeba sprawdzać czy np. string ma nie więcej niż 200 znaków.

1

Robisz to źle :-P Nie trzeba tablic, do sprawdzenia, czy litera jest mała, czy duża, itd. Poczytaj o isupper(), islower() z biblioteki <cctype>.

Ponadto zastanów się, ile razy wykona się ta pętla:

for (int i = 0; i <= n; ++i)

I po co tak:

 if(IloscZnakowMalegoAlfabetu[u]==0)
  continue;
else
 cout<<MalyAlfabet[u]<<" "<<IloscZnakowMalegoAlfabetu[u]<<endl;

Skoro można prościej:

if (IloscZnakowMalegoAlfabetu[u])
 cout << ...
1

Być może najprostsze rozwiązanie:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;

void print_letter(char letter, size_t occurences)
{
  if(occurences)
    cout << letter << ' ' << occurences << '\n';
}

int main() {
  vector<size_t> result(128, 0);
  size_t n; string s;
  for(cin >> n; n; n--) {
    getline(cin>>ws, s);
    for(char c: s)
      result[c]++;
  }

  for(char c = 'a'; c <= 'z'; c++)
    print_letter(c, result[c]);
  for(char c = 'A'; c <= 'Z'; c++)
    print_letter(c, result[c]);
}

Może być tak, że sprawdzarka jest uczulona na to, czy ktoś wypisuje na wyjście pojedynczy '\n' nawet, jeśli nie ma żadnej litery. W takim wypadku powyższy kod trzeba troszkę zmodyfikować. EDIT: Sprawdziłem, nie jest uczulona, kod działa.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0