czytam sobie teraz o obsłudze plików i taki oto przykład z książki "Programowanie w C" autorstwa pana Praty (ma za zadanie dopisać zawartość pliku pierwszego do końca drugiego). Wszystko działa i w ogóle, ale mam problem ze zrozumieniem tego, co się dzieje w tym programie (moje pytania dodałem w komentarzach). Bardzo bym był wdzięczny za rozjaśnienie wątpliwości

 /* dopisz.c -- dopisuje pliki do pliku */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ROZMIAR_BUF 1024
#define DLAN 50
char temp[ROZMIAR_BUF];
void dopisz(FILE *zrodlo, FILE *cel);
int main(void)
{
  FILE *pd, *pz;
  int pliki = 0;
  char plik_doc[DLAN];
  char plik_zro[DLAN];
  puts("Podaj nazwe pliku docelowego:");
  gets(plik_doc);
  if ((pd = fopen(plik_doc, "a")) == NULL)
  {
    fprintf(stderr, "Blad otwarcia %s\n", plik_doc);
// fprintf dla stdout by wyświetliło komunikat o błędzie - ale stderr jest to wyjście błędów - co to oznacza konkretnie?
// czy informacje o błędach są gdzieś zapisywane?
    exit(2); 
// co oznaczają exit(1), exit(2), itd? exit(0) kończy program, ale co robi reszta exitów to nie wiem.
  }
  if (setvbuf(pd, NULL, _IOFBF, ROZMIAR_BUF) != 0)
// jak rozumiem pd wskazuje na początek adresu plik_doc, NULL, że bufor jest tworzony automatycznie, _IOFBF - pełne buforowanie
// i cóż oznacza pełne buforowanie? i czym się ono różni od wierszowego (_I0LBF) lub braku buforwania (_I0NBF)
// oraz w jaki sposób zrozumieć buforowanie? tj. tworzymy obszar w pamięci, który przechowa nasze dane z plik_doc? (jak rozumiem
// w tym przypadku o wielkości 1024 bajtów)
  {
    fputs("Nie mozna utworzyc bufora wyjsciowego\n", stderr);
    exit(3);
  }
  puts("Podaj nazwe pierwszego pliku zrodlowego (pusty wiersz konczy program):");
  while (gets(plik_zro) && plik_zro[0] != '\0')
  {
    if (strcmp(plik_zro, plik_doc) == 0)
      fputs("Nie mozna dopisac pliku do siebie\n",stderr);
    else if ((pz = fopen(plik_zro, "r")) == NULL)
      fprintf(stderr, "Blad otwarcia pliku %s\n", plik_zro);
    else
    {
      if (setvbuf(pz, NULL, _IOFBF, ROZMIAR_BUF) != 0)
      {
        fputs("Nie mozna utworzyc bufora wejsciowego\n",stderr);
        continue;
      }
      dopisz(pz, pd);
      if (ferror(pz) != 0)
// jeśli wystąpi błąd to zwróci wartość różną od 0 - ale gdzie sprawdza to, czy wystąpił błąd?
        fprintf(stderr,"Blad odczytu pliku %s\n",
            plik_zro);
      if (ferror(pd) != 0)
        fprintf(stderr,"Blad zapisu pliku %s\n",
            plik_doc);
      fclose(pz);
      pliki++;
      printf("Plik %s dopisany.\n", plik_zro);
      puts("Kolejny plik (pusty wiersz konczy program):");
    }
  }
  printf("Koniec. Dopisano %d plikow.\n", pliki);
  fclose(pd);
  return 0;
}
void dopisz(FILE *zrodlo, FILE *cel)
{
  size_t bajty;
// jak rozumiem size_t oznacza typ liczby całkowitej bez znaku - jaki jest sens stosowania go zamiast np unsigned long?
  extern char temp[]; /* korzysta z tablicy zewnetrznej temp */
// tego nie rozumiem, skąd ta zewnętrzna tablica?
  while ((bajty = fread(temp,sizeof(char),ROZMIAR_BUF,zrodlo)) > 0)
// działanie fread też nie do końca rozumiem
    fwrite(temp, sizeof (char), bajty, cel);
}