Kalkulator parę pytań.

0

Witam.

Robię kalkulator i mam kilka problemów.

 1. Gdy odpalę kalkulator i od razu wcisnę znak '=' wywala mi go. : )
 2. Jak zrobić zabezpieczenie przed dzieleniem przez zero.
 3. I jak zabrać się do przycisku +/- , M+ oraz miejsc dziesiętnych.

Prosiłbym o jakieś wskazówki : )

Pozdrawiam.

0

Pokaż kod, nikt nie usunie ci błędów nie znając kodu.

0

Program działa, tylko wywala się przy wciśnięciu przycisku = od razu przed wykonaniem działań, oraz jak dziele przez zero ;)

unit glowny_u;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 Tkalkulator_f = class(TForm)
  wyswietlacz: TEdit;
  siedem: TButton;
  osiem: TButton;
  dziewiec: TButton;
  dzielenie: TButton;
  szesc: TButton;
  piec: TButton;
  cztery: TButton;
  mnozenie: TButton;
  trzy: TButton;
  dwa: TButton;
  jeden: TButton;
  odejmowanie: TButton;
  zero: TButton;
  zmianaznaku: TButton;
  dziesietna: TButton;
  dodawanie: TButton;
  czysc: TButton;
  wynik: TButton;
  procedure siedemClick(Sender: TObject);
  procedure osiemClick(Sender: TObject);
  procedure dziewiecClick(Sender: TObject);
  procedure szescClick(Sender: TObject);
  procedure piecClick(Sender: TObject);
  procedure czteryClick(Sender: TObject);
  procedure trzyClick(Sender: TObject);
  procedure dwaClick(Sender: TObject);
  procedure jedenClick(Sender: TObject);
  procedure zeroClick(Sender: TObject);
  procedure czyscClick(Sender: TObject);
  procedure wynikClick(Sender: TObject);
  procedure dzielenieClick(Sender: TObject);
  procedure mnozenieClick(Sender: TObject);
  procedure odejmowanieClick(Sender: TObject);
  procedure dodawanieClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 kalkulator_f: Tkalkulator_f;

implementation
var
  Operator : char;
  Liczba1 : real;
  Liczba2 : real;
{$R *.dfm}

procedure Tkalkulator_f.siedemClick(Sender: TObject);
begin
    wyswietlacz.Text := wyswietlacz.Text + TButton(Sender).Caption;
end;

procedure Tkalkulator_f.osiemClick(Sender: TObject);
begin
    wyswietlacz.Text := wyswietlacz.Text + TButton(Sender).Caption;
end;

procedure Tkalkulator_f.dziewiecClick(Sender: TObject);
begin
    wyswietlacz.Text := wyswietlacz.Text + TButton(Sender).Caption;
end;

procedure Tkalkulator_f.szescClick(Sender: TObject);
begin
    wyswietlacz.Text := wyswietlacz.Text + TButton(Sender).Caption;
end;

procedure Tkalkulator_f.piecClick(Sender: TObject);
begin
    wyswietlacz.Text := wyswietlacz.Text + TButton(Sender).Caption;
end;

procedure Tkalkulator_f.czteryClick(Sender: TObject);
begin
    wyswietlacz.Text := wyswietlacz.Text + TButton(Sender).Caption;
end;

procedure Tkalkulator_f.trzyClick(Sender: TObject);
begin
    wyswietlacz.Text := wyswietlacz.Text + TButton(Sender).Caption;
end;

procedure Tkalkulator_f.dwaClick(Sender: TObject);
begin
    wyswietlacz.Text := wyswietlacz.Text + TButton(Sender).Caption;
end;

procedure Tkalkulator_f.jedenClick(Sender: TObject);
begin
    wyswietlacz.Text := wyswietlacz.Text + TButton(Sender).Caption;
end;

procedure Tkalkulator_f.zeroClick(Sender: TObject);
begin
    wyswietlacz.Text := wyswietlacz.Text + TButton(Sender).Caption;
end;

procedure Tkalkulator_f.czyscClick(Sender: TObject);
begin
    wyswietlacz.text:='';
end;

procedure Tkalkulator_f.wynikClick(Sender: TObject);
  var
   wynik : real;
begin
   Liczba2 := StrToFloat(wyswietlacz.Text);
   case Operator of
   '+' : wynik := Liczba1 + Liczba2;
   '-' : wynik := Liczba1 - Liczba2;
   '*' : wynik := Liczba1 * Liczba2;
   '/' : wynik := Liczba1 / Liczba2;
    end;
  wyswietlacz.Text := FloatToStr(wynik);
  end;

procedure Tkalkulator_f.dzielenieClick(Sender: TObject);
begin
   Liczba1 := StrToFloat(wyswietlacz.Text);
   Operator := '/';
   wyswietlacz.SetFocus;
   wyswietlacz.text:='';
end;

procedure Tkalkulator_f.mnozenieClick(Sender: TObject);
begin
   Liczba1 := StrToFloat(wyswietlacz.Text);
   Operator := '*';
   wyswietlacz.SetFocus;
   wyswietlacz.text:='';
end;

procedure Tkalkulator_f.odejmowanieClick(Sender: TObject);
begin
   Liczba1 := StrToFloat(wyswietlacz.Text);
   Operator := '-';
   wyswietlacz.SetFocus;
   wyswietlacz.text:='';
end;

procedure Tkalkulator_f.dodawanieClick(Sender: TObject);
begin
   Liczba1 := StrToFloat(wyswietlacz.Text);
   Operator := '+';
   wyswietlacz.SetFocus;
   wyswietlacz.text:='';
end;

end. 
0

Aby nie wyalało błędu przy wciskaniu przcisku dla wyniku najlepiej
sprawdzić wcześniej czy to co podajesz jest prawidłową liczbą, bo
z kodu na szybko przejrzanego nie wiem, dlaczego Tobie coś tam
wywala, trzeba by podać komunikat błędu, z jakim Ci wywala się
ten program, bo nikt nie będzie robił takiego samego pogramu z
takimi przyciskami od zera, a wiadomo wróżką, nadal interesuje
się CBA i siedzi ona w areszcie. Co do sprawdzenia poprawności
liczb to możesz zrobić tak jak poniżej. A jeśli chodzi o to by nie
dzielić przez zero to również zabezpiecz się na tę ewentualność
sprawdzająć czy dzielnik nie jest zerem. Jeżeli jest to pokaż w
polu z wynikiem. jak Windowsowy kalkulator jakiś komunikat.

var
 R : Single;
 S : string;
begin
 S := '1';
 if TryStrToFloat(S, R) = True then
  ShowMessage('OK');
end;
0

Nie wiem czy jeszcze aktualne, ale zabezpieczenie przed dzieleniem przez 0 to bardzo prosta sprawa.

...
   '/' :begin
  if Liczba2 = 0 then
    wyswietlacz.Text:="Dzielenie przez 0"
  else
    wynik := Liczba1 / Liczba2;
  end;
  end;
  wyswietlacz.Text := FloatToStr(wynik);
  end;

Dlaczego wywala błąd po wciśnięciu "="? Bo chce wykonywać obliczenia i wyświetlać wynik na pustych wartościach, mało tego, nie wie jakie w ogóle działanie ma wykonać.
Nie jestem teraz w domu i nie pamiętam jak mam to u siebie :D

Co do klawiszy M+ M- etc...
Tworzysz dodatkową zmienną globalną typu rzeczywistego, np. mem.
Pod klawiszem M+ piszesz:

procedure Tkalkulator_f.M+Click(Sender: TObject);
begin
  if wyswietlacz.Text <> '' then // sprawdzasz czy nie chcesz dodawać do pamięci wartości pustej
    mem:=mem+StrToFloat(wyswietlacz.Text) // dodawaj do pamięci zawartość wyświetlacza
  else  // w przeciwnym wypadku
    exit;  // nie rób nic
end;

Podobnie z M-
MS (tylko zapis do pamięci):

procedure Tkalkulator_f.MSClick(Sender: TObject);
begin
  if wyswietlacz.Text <> '' then // sprawdzasz czy nie chcesz dodawać do pamięci wartości pustej
    mem:=StrToFloat(wyswietlacz.Text)
  else
    exit;
end;

MR (odczyt z pamięci):

procedure Tkalkulator_f.MRClick(Sender: TObject);
begin
    wyswietlacz.Text:=FloatToStr(mem); // jeśli mem będzie puste wypisze 0, w czym błędu nie ma
end;

MC (czyszczenie pamięci):

procedure Tkalkulator_f.MCClick(Sender: TObject);
begin
    mem:=0;
end;

Można pododawać różne inne zdarzenia, które powinny się wykonać po wciśnięciu tych klawiszy. Wszystko zależne od programisty, pomysłu i założeń.

Odrobinę skróć kod.
zamiast

...
  wyswietlacz.SetFocus;
  wyswietlacz.Text:='';
...

daj

...
  wyswietlacz.Clear;
...

Może się mylę, ale ustawianie focusa na edit w tym przypadku jest zbędne, gdyż wciskając przycisk z liczbą, już tam masz zaznaczone, do którego edita jest ona wpisywana.

A ja mam nadal pytanie co do zmiany znaku, tzn jak przed liczbą dodawać znak "-" i go usuwać, po wciśnięciu klawisza "+/-" ??

pozdrawiam Arek

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0