Ubezpieczenia OC programistów - wątek Q&A

14

Ten wątek będzie trochę inny i proszę o przestrzeganie zasad, które zaraz podam - jest to konieczne, żeby panował porządek oraz została zachowana forma typu Q&A.

Razem z użytkownikiem @Piotr Cholewczyński, który zawodowo zajmuje się ubezpieczeniami, wpadliśmy na pomysł stworzenia wątku, w którym kompleksowo ogarniemy temat co chwila się przewijający przez forum, czyli ubezpieczeń OC w przypadku działalności programistycznej (czy mówiąc szerzej - OC informatyków). Najpierw Piotr opracował odpowiedzi na kilka kwestii, które już były poruszane - te odpowiedzi zostaną wklejone jako pierwsze. Później, zgodnie z tym, co będziecie pisać, będziemy dodawać kolejne Q&A.

Zasada jest taka, że posty w tym wątku dodaje jedynie Piotr albo ja - ma to na celu utrzymanie konwencji pytanie+odpowiedź. Każdy post to jedna kwestia, jeden problem i odpowiedź na jedno pytanie. Dyskusję dotyczącą danego zagadnienia prowadzimy w komentarzach. Pomysły na nowe pytania/rzeczy do wyjaśnienia zgłaszajcie albo w komentarzu do pierwszego posta w wątku, albo przesyłajcie na PW do mnie lub Piotra. Wszystkie wpisy niezgodne z w/w, a także komentarze offtopujące i/lub niezwiązane bezpośrednio z kwestią, której dotyczy dane pytanie będą kasowane - wynika to jedynie z chęci utrzymania porządku w wątku, inaczej zaraz zrobi się tutaj totalny bałagan, dlatego też proszę o wyrozumiałość ;)

Zanim przejdziemy do pytań, wstępnie ustalmy z jakimi „rodzajami” ubezpieczeń OC możemy spotkać się w przypadku branży IT:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu świadczenia usług w zakresie IT
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zwane dalej OC działalności.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z klauzulą rozszerzającą zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność zawodową wynikającą ze świadczenia usług w zakresie IT.
0

1) czemu większość polis OC ma wykluczenie działalności informatycznej/związanej z tworzeniem oprogramowania. Dlaczego ta branża jest traktowana odmiennie od reszty?

Standardowe ubezpieczenie OC niejednokrotnie okazuje się być zbędnym wydatkiem dla firm z branży IT, ponieważ swoim zakresem obejmuje głównie szkody osobowe i rzeczowe, których ryzyko wystąpienia przy takim profilu działalności jest niewielkie. Firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania lub integracją systemów informatycznych powinny zabezpieczyć się przede wszystkim przed wystąpieniem szkody polegającej na czystych stratach finansowych. Na rynku obecnie jest osiem towarzystw ubezpieczeniowych posiadających w swojej ofercie dedykowane produkty lub klauzule specjalnie przygotowane dla branży IT.

Programiści, tak samo jak inne zawodowy w których wymagana jest specjalistyczna wiedza a ryzyko wystąpienia straty finansowej jest wysokie, mogą uzyskać odpowiednią ochronę zawierając ubezpieczenie OC zawodowe .

Branża IT jest w tym przypadku traktowana dokładnie tak samo jak inne branże w których:

 • wymagana jest specjalistyczna wiedza (projektant, architekt, prawnik)
 • ryzyko spowodowania czystej straty finansowej jest niewspółmiernie wysokie do ryzyka spowodowania szkody majątkowej lub osobowej
 • skutki błędów mogą wiązać się z bardzo wysokimi roszczeniami.

Zalecamy objęcie ochroną ubezpieczeniową usług IT w zakresie OC zawodowej natomiast w niektórych przypadkach niezbędne będzie dodatkowe ubezpieczenie się w ramach OC działalności gospodarczej. Ubezpieczenie OC zawodowe oraz ubezpieczenie OC działalności nie wykluczają się a uzupełniają. Nie zalecamy natomiast stosowania w ubezpieczeniu OC działalności klauzul rozszerzających ochronę o ryzyko związane z działalnością zawodową.

0

2) Czy polisa OC rzeczywiście zapewni bezpieczeństwo? Są opinie, że i tak w razie zdarzenia pojawią się problemy z uzyskaniem odszkodowania, że taka polisa to raczej spokój psychiczny, a nie realna ochrona

Zgodnie z przyjętym wcześniej podziałem rodzajów ubezpieczeń OC:

Ubezpieczenie OC zawodowe
powinno zapewnić szeroką ochronę przed roszczeniami. Za każdym razem należy zweryfikować zakres ochrony aby odpowiadała potrzebom wynikającym z prowadzonej działalności i obsługiwanych branż. Przykładowo:

 • w przypadku usług programowania w zakresie branży FINTECH należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia dotyczące transakcji finansowych,
 • w przypadku programowania w zakresie branży medycznej należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych i ochrony danych wrażliwych.

Należy pamiętać, że w przypadku świadczenia swoich usług na podstawie umowy o pracę odpowiadamy do 3 krotności swojej pensji, chyba że szkoda jest wynikiem działania umyślnego. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (nazywanej powszechnie samozatrudnieniem lub B2B) , które jest powszechne dla branży IT, odpowiadamy na zasadach ogólnych do pełnej wysokości powstałej szkody. W związku z tym należy pamiętać o możliwie maksymalnym zabezpieczeniu się przed roszczeniami. Jest wiele możliwości:

 • jednym ze sposobów jest zakup polisy i przeniesienie ryzyka roszczenia na ubezpieczyciela.
 • drugim sposobem jest ograniczenie swojej odpowiedzialności poprzez umowne ograniczenie swojej odpowiedzialności w umowie o świadczenie usług.

Zalecamy rozwiązanie polegające na zastosowaniu obu rozwiązań jednocześnie.

Ubezpieczenie OC działalności
nie pokryje roszczeń będących następstwem błędu, przeoczenia i tym podobnych uchybień powstałych podczas programowania. Polisa pokryje roszczenia związane np. z fizycznym uszkodzeniem serwera klienta.

Ubezpieczenie OC działalności z klauzulą rozszerzającą zakres ubezpieczenia o OC zawodową z tytułu świadczenia usług w branży IT może pokryć standardowe roszczenie. Zakres ubezpieczenia jest często bardzo mocno ograniczony. W przypadku szkód związanych z roszczeniami wynikającymi z:

 • nieuczciwości pracowników,
 • kosztów odtworzenia danych,
 • umyślnego działania pracowników,
 • zaniedbania w zakresie ochrony danych osobowych,
 • naruszenia dóbr osobistych,
 • naruszenia prawa o własności intelektualnej,

ochrona może być ograniczona do bardzo niskich limitów odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wyłączona całkowicie. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że klauzula rozszerzająca zakres ochrony w ubezpieczeniu OC działalności nie zapewni praktycznie nigdy takiego poziomu ochrony jak dedykowany produkt jakim jest ubezpieczenie OC zawodowe.

0

3) Jak wygląda kwestia OC w przypadku zatrudniania pracowników? Jeśli zatrudniam ludzi i któryś z nich wyrządzi szkodę mojemu klientowi, to jak to zostanie rozpatrzone przez zakład? Czy jeśli mój pracownik świadomie (ale bez mojej wiedzy i nie na moje polecenie) coś zepsuje, to czy polisa uwzględni takie zdarzenie?

Pracownicy spółki są objęci ubezpieczeniem tak samo jak ubezpieczona spółka. W przypadku zatrudnienia pracowników w formie B2B (co jest częstym przypadkiem w IT) również jest możliwe ubezpieczenie takich osób. Należy zwrócić uwagę na zapisy umowy ubezpieczenia w tym definicję pracownika i osób objętych ubezpieczeniem. U części ubezpieczycieli możliwe jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych umyślnie / świadomie przez pracowników ubezpieczonej spółki.

0

4) W przypadku programistów stosuje się głównie dwa typy zatrudnienia - UoP oraz B2B. Jak to się ma do ochrony ubezpieczeniowej. czy ma to jakieś znaczenie oraz wpływ na warunki i cenę polisy?

Różnice między umową o pracę (UoP) a samozatrudnieniem (B2B) reguluje m.in Kodeks Cywilny. Tak jak opisywaliśmy to w odpowiedzi do pytania nr 2, główna różnica dotyczy zaangażowania swojej odpowiedzialności za szkodę. Istnieją również różnice w interpretacji definiowania pracownika. Dla jednego ubezpieczyciela osoba zatrudniona w formie B2B będzie spełniała definicję pracownika, dla drugiego już nie. Przekłada się to na wiele elementów umowy ubezpieczenia OC zawodowego, które powinny zostać poddane analizie. Na pewno należy zwrócić uwagę na to aby definicja pracownika zdefiniowana była jak najszerzej.

Odpowiadając na pytanie: forma zatrudnienia ma wpływ na zakres i cenę ubezpieczenia. Dla formy UoP oferty mogą być szersze pod względem zakresu a składka może być niższa. Forma B2B z samego założenia pełnej odpowiedzialności za szkodę wymaga od ubezpieczyciela bardziej restrykcyjnego podejścia do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Umowne ograniczanie odpowiedzialności w umowach o świadczenie usług wpłynie pozytywnie na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego i może przełożyć się na obniżenie składki.

0

5) W przypadku B2B mamy często dwa warianty: jeden główny pracodawca (taki zamaskowany etat, pracujemy w sposób ciągły dla jednego podmiotu) oraz praca na zasadzie freelancera/firmy świadczącej usługi różnym podmiotom. Czy z punktu widzenia ubezpieczenia powoduje to jakąś różnicę?

Z punktu widzenia ubezpieczenia jest różnica między wykonywaniem usług na rzecz tylko i wyłącznie jednego klienta a wykonywaniem usług na zasadzie freelancera. Im większa liczba obsługiwanych klientów, tym ryzyko powstania roszczenia będzie wyższe. Ubezpieczyciel zwróci uwagę na ilość obsługiwanych podmiotów, ich branże i procentowy udział generowanych obrotów. Ubezpieczyciel może ograniczyć w tym przypadku zdefiniowanie programisty freelancera jako pracownika co będzie wiązało się np. z możliwym działaniem regresowym opisywanym w odpowiedzi na pytanie nr 3. Należy pamiętać, że różnica między samozatrudnieniem u jednego klienta a freelancerem dotyczy głównie rozliczeń podatkowych a nie ubezpieczeniowych więc nie zalecamy uzależniania i wyboru formy zatrudnienia od warunków ubezpieczenia.

0

6) Na co warto zwrócić uwagę podczas zawierania ubezpieczenia OC, żeby ochrona była możliwie pełna. Chodzi o "haczyki" - np. udział własny/franszyza redukcyjna, konieczność wykazania, że szkoda była nieumyślna, zabezpieczenie się przed regresem itp.

Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku szczegółowego porównania ofert ubezpieczenia OC zawodowego należy zwrócić uwagę średnio na około 40-50 elementów warunków ubezpieczenia.

Na szczególną uwagę zasługuje opis przyjętej przez ubezpieczyciela ubezpieczonej działalności. Opis ubezpieczonej działalności jest jednym z podstawowych elementów umowy ubezpieczenia (polisy). Należy zwrócić uwagę aby opis odpowiadał dokładnie zakresowi usług, które wykonujemy. Jeżeli tworzymy oprogramowanie to musi się to znaleźć o opisie działalności. Jeżeli dodatkowo dostarczamy lub serwisujemy sprzęt IT to musi być to jednoznacznie określone w opisanej działalności.

Istotnym elementem jest wysokość udziału własnego w szkodzie czyli tzw. franszyza redukcyjna. W tym przypadku należy zwrócić uwagę aby miała ona konkretną wartość (np. 5-10 tys. zł) a nie była określona procentowo (np. 10 % wartości szkody). Przy mniejszych wypłatach nie ma to przeważnie większego znaczenia, natomiast problem może pojawić się w przypadku, kiedy ubezpieczyciel wypłaca milionowe odszkodowanie. Wtedy nasz procentowy udział w szkodzie może okazać się bardzo wysoki.

W przypadku posiadania większej ilości pracowników dobrym zabezpieczeniem jest posiadanie rozszerzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela o szkody wywołane umyślnym działaniem lub nieuczciwością pracowników.

Jeżeli chodzi o działalność polegającą na programowaniu lub dostarczaniu oprogramowania dobrze zweryfikować ogólne warunki ubezpieczenia pod kątem wyłączeń odpowiedzialności w przypadku braku wykonywania odpowiednich prób i testów oprogramowania. Jest wielu ubezpieczycieli, którzy ograniczają swoją odpowiedzialność w takich przypadkach.

Wykonując swoje usługi dla kontrahenta, który posiada swoją siedzibę poza granicami RP należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy nasza umowa ubezpieczenia zawiera odpowiednio wskazany zakres terytorialny. Zakres terytorialny „RP” jest podstawowy. Możemy spotkać się z zakresem terytorialnym „Europa” lub „Unia Europejska”. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę czy kraj, w którym nasz kontrahent posiada siedzibę, należy na pewno do Unii Europejskiej. Często zdarza się zawieranie umów z kontrahentami z Norwegii lub Szwajcarii. W takim przypadku wskazanie w polisie zakresu terytorialnego „Unia Europejska” lub „UE” może spowodować brak odpowiedzialności ubezpieczyciela. Z kolei w przypadku objęcia ochroną zakresu terytorialnego „cały Świat” należy zwrócić uwagę na ewentualne zastrzeżenia odpowiedzialności i wysokości franszyzy redukcyjnej za roszczenia pochodzące z USA i Kanady.

Wymieniliśmy tylko niektóre z elementów umowy ubezpieczenia, na które należy zwrócić uwagę. Ogólne warunki ubezpieczenia każdego z ubezpieczycieli posiadają pewne „haczyki”, które należy wyłapać przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Podkreślamy, że praktycznie każdą umowę ubezpieczenia można zmodyfikować w mniejszym lub większym stopniu. Po pierwsze, niektóre z ogólnych warunków ubezpieczenia posiadają wykaz klauzul, dzięki którym za dodatkową opłatą składki możemy rozszerzyć zakres ubezpieczenia. Ponadto większość ubezpieczycieli jest skłonna do negocjacji co do zakresu udzielonej ochrony.

1

7) Które towarzystwa oferują OC dla programistów?

Ponieważ pojawiły się pytania, które konkretnie towarzystwa oferują ubezpieczenia dla programistów, poniżej wklejam listę ubezpieczalni posiadających w swojej ofercie taką ochronę. Kolejność jest przypadkowa, nie jest to żaden ranking, a wyższa pozycja nie oznacza, że dane towarzystwo posiada lepszą ofertę:

 • Aviva
 • Allianz
 • Chubb
 • Colonnade
 • Generali
 • Hestia
 • Warta
 • PZU

Powyższe firmy mogą ubezpieczać na terenie RP/UE lub Europy. Jeżeli ktoś ma kontrahenta z Wielkiej Brytanii (BREXIT) to powinien zwrócić szczególną uwagę aby zakres obejmował UE + Wlk .Bryt lub aby ubezpieczyciel wprowadził zapis: EUROPA. Jeżeli konieczne jest zabezpieczenie się przed roszczeniami z USA/Kanady/Australii itp. to dostajemy mniejszą możliwość wyboru i pozostają:

 • Aviva
 • Chubb
 • Colonnade
 • Generali
 • PZU

Pozostali ubezpieczyciele nie udzielają ochrony (nie wystawiają polis) jeżeli ochroną mają być objęte roszczenia z w/w terytoriów. Powodów jest wiele w tym m.in.: wyższa świadomość społeczna dotycząca swoich praw, inny system prawny itp. Kolejność ubezpieczycieli została podana przypadkowo. Zmiany ofert wśród towarzystw posiadających w swojej ofercie w/w rodzaj ubezpieczenia są bardzo rzadkie, natomiast to, że dany ubezpieczyciel posiada produkt nie zawsze znaczy, że przedstawi nam swoją ofertę.

1

Proszę bardzo,
Dla B2B można starać się o ubezpieczenia m.in od:

Colonnade -ale tylko jeżeli kontrahenci są z RP
Chubb
Allianz - bez USA i Kanady
PZU
Generali - o ile ubezpieczony posiada więcej niż jednego kontrahenta
Warta - bez USA i Kanady

Aviva - odpada dla B2B
Hestia - odpada dla B2B

Gdybym posiadał więcej informacji na temat:

 • wymaganego zakresu ubezpieczenia,
 • branży, dla której mają być wykonywane usługi,
 • krajów, z których pochodzą kontrahenci
 • szczegółowych informacji na temat wykonywanych usług IT

to mógłbym napisać trochę więcej gdzie najlepiej szukać.

1

Hej, a Findia? https://findia.pl/ubezpieczenie-cyber
Findia Spółka z o.o. jest częścią grupy, specjalizującej się w obszarze ubezpieczen, usług cyber bezpieczenstwa oraz IT.

Jesteśmy coverholderem Lloyd’s (Lloyd’s Insurance Company S.A. HDU 5303, Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruksela, Belgia ) zarejestrowanym pod numerem 111249HJC.

Zgodnie z polskim prawem, jesteśmy wpisani do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RAU) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie. Nadzór nad coverholderami sprawuje też Generalny Reprezentant Lloyd’s w Polsce (Lloyd’s Polska Sp. z o.o.),
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

Od 15 lat dziala.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0