Prosta aplikacja dla biblioteki

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-13 14:11
0

Witam, chciałam stworzyć prostą aplikację okienkowa dla biblioteki. Stworzyłam klasę książka, w której znajdują się następujące atrybuty: id, tytuł, autor, opis. Następnie utworzyłam klasę biblioteka, w której stworzyłam mapę <String, Ksiazka>, założyłam że id jest Stringiem, oraz ustawiłam je jako wartość dla klucza. Utworzyłam też w tej klasie metody do dodawania książki i wyświetlania książki. Utworzyłam też klasy dodajKsiazke oraz pobierzKsiazke w których znajduje się implementacja okienek. Dodawanie książek do mapy działa, niestety mam problem z ich pobraniem, ponieważ mimo iż wpisuję poprawne id wyskakuje mi, że nie ma książki z takim id. Czy powodem tego może być że w klasie dodajKsiążke i pobierzKsiazke odwołuję się do klasy Biblioteka, w której stworzona jest mapa? A jeśli nie to co może być powodem że nie widzi mi danych zapisanych w mapie?

Wrzuć na pastebin swój kod - kixe52 2019-05-13 14:13

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 21:03
0

Możesz wkleić cały kod, bo coś nie mogę się odnaleźć w tych kawałkach.

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 21:13
0

GlowneMenuOkienko

public class GlowneMenuOkienko extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form GlowneMenuOkienko
   */

  Biblioteka usluga;

  public GlowneMenuOkienko(Biblioteka usluga) {
    initComponents();
    this.usluga = usluga;
  }

    private static void StartAplikacji() {
      Biblioteka usluga = new Biblioteka();
      new GlowneMenuOkienko(usluga).setVisible(true);
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    dodajKsiazke = new javax.swing.JButton();
    pobierzKsiazke = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    dodajKsiazke.setText("Dodaj książkę");
    dodajKsiazke.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        dodajKsiazkeMouseClicked(evt);
      }
    });

    pobierzKsiazke.setText("Pobierz książkę");
    pobierzKsiazke.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        pobierzKsiazkeMouseClicked(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(147, 147, 147)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(pobierzKsiazke)
          .addComponent(dodajKsiazke))
        .addContainerGap(148, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(34, 34, 34)
        .addComponent(dodajKsiazke)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(pobierzKsiazke)
        .addContainerGap(202, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void dodajKsiazkeMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                     
    DodajKsiazkeOkienko dodajKsiazke = new DodajKsiazkeOkienko(usluga);
    dodajKsiazke.setVisible(true); 
  }                     

  private void pobierzKsiazkeMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                      
    PobierzKsiazkeOkienko pobierzKsiazke = new PobierzKsiazkeOkienko();
    pobierzKsiazke.setVisible(true);
  }                      

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(GlowneMenuOkienko.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(GlowneMenuOkienko.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(GlowneMenuOkienko.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(GlowneMenuOkienko.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {

        StartAplikacji();
      }
    });

  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton dodajKsiazke;
  private javax.swing.JButton pobierzKsiazke;
  // End of variables declaration          
}

DodajKsiazkeOkienko

  private Biblioteka usluga;
  public DodajKsiazkeOkienko() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
    jDesktopPane1 = new javax.swing.JDesktopPane();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    tfTytul = new javax.swing.JTextField();
    tfAutor = new javax.swing.JTextField();
    tfOpis = new javax.swing.JTextField();
    dodaj = new javax.swing.JButton();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    tfIDKsiazki = new javax.swing.JTextField();

    jButton1.setText("jButton1");

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 100, Short.MAX_VALUE)
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 100, Short.MAX_VALUE)
    );

    javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2);
    jPanel2.setLayout(jPanel2Layout);
    jPanel2Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 100, Short.MAX_VALUE)
    );
    jPanel2Layout.setVerticalGroup(
      jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 100, Short.MAX_VALUE)
    );

    javax.swing.GroupLayout jDesktopPane1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jDesktopPane1);
    jDesktopPane1.setLayout(jDesktopPane1Layout);
    jDesktopPane1Layout.setHorizontalGroup(
      jDesktopPane1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 100, Short.MAX_VALUE)
    );
    jDesktopPane1Layout.setVerticalGroup(
      jDesktopPane1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 100, Short.MAX_VALUE)
    );

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setText("Tytuł");

    jLabel2.setText("Autor");

    jLabel3.setText("Opis");

    dodaj.setText("Dodaj książkę");
    dodaj.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        dodajMouseClicked(evt);
      }
    });

    jLabel4.setText("ID Książki");

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(38, 38, 38)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel2)
              .addComponent(jLabel3)
              .addComponent(jLabel1)
              .addComponent(jLabel4))
            .addGap(18, 18, 18)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addComponent(tfTytul)
              .addComponent(tfAutor)
              .addComponent(tfOpis, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 252, Short.MAX_VALUE)
              .addComponent(tfIDKsiazki)))
          .addComponent(dodaj))
        .addContainerGap(47, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(17, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(tfIDKsiazki, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(tfTytul, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(tfAutor, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(tfOpis, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 88, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(34, 34, 34)
        .addComponent(dodaj)
        .addGap(60, 60, 60))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void dodajMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                  

    String idK = tfIDKsiazki.getText();
    String tytul = tfTytul.getText();
    String autor = tfAutor.getText();
    String opis = tfOpis.getText();

    usluga.dodajKsiazke(idK, tytul, autor, opis);

    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dodano książkę!");
    //System.out.println(usluga.ksiazki.keySet());
      this.dispose();

  }                 

  /**
   * @param args the command line arguments
   */

  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(DodajKsiazkeOkienko.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(DodajKsiazkeOkienko.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(DodajKsiazkeOkienko.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(DodajKsiazkeOkienko.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {

        new DodajKsiazkeOkienko().setVisible(true);
      }
    });

  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton dodaj;
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JDesktopPane jDesktopPane1;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JPanel jPanel2;
  private javax.swing.JTextField tfAutor;
  private javax.swing.JTextField tfIDKsiazki;
  private javax.swing.JTextField tfOpis;
  private javax.swing.JTextField tfTytul;
  // End of variables declaration          
}

Biblioteka

public class Biblioteka{

  Map<String, Ksiazka> ksiazki;

  public Biblioteka() {
    this.ksiazki = new HashMap<>();
  }

  public void setKsiazki(Map<String, Ksiazka> ksiazki) {
    this.ksiazki = ksiazki;
  }

  public int dodajKsiazke(String idKsiazki, String tytul, String autor, String opis){

    Ksiazka nowaKsiazka = new Ksiazka(idKsiazki, tytul, autor, opis);
    this.ksiazki.put(idKsiazki, nowaKsiazka);
    return ksiazki.size();

  }

  public Ksiazka pobierzKsiazke(String idKsiazki) throws Exception{

    if(ksiazki.containsKey(idKsiazki))
    return ksiazki.get(idKsiazki);
    else throw new Exception("Nie ma takiej książki!");

  }
}

Jest jeszcze klasa Ksiazka a w niej jest tylko odpowiedni konstruktor oraz gettery i settery.

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 21:26
1

Jesteś pewna, że błąd mówi tylko o statyczności? Na szybko rzuciłem okiem i pierwsze co mi wpadło to:

private void dodajKsiazkeMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                     
    DodajKsiazkeOkienko dodajKsiazke = new DodajKsiazkeOkienko(usluga);
    dodajKsiazke.setVisible(true); 
  }

inicjalizujesz obiekt używając konstruktor jednoargumentowy, gdzie w klasie DodajKsiazkeOkienko nie masz konstruktora przyjmującego obiekt Biblioteka.

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 21:32
1

W klasie DodajKsiazkeOkienko nie potrzebujesz funkcji main chyba, że planujesz ją uruchamiać osobno, bez głównego okna. W takim przypadku ktoś musi utworzyć obiekt Biblioteka.

    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        Biblioteka usluga = new Biblioteka();
        new DodajKsiazkeOkienko(usluga).setVisible(true);
        // Pojawi okno DodajKsiążkę, ale nie będzie okna głównego.
      }
    });
edytowany 1x, ostatnio: -daniel-, 2019-05-15 21:39

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 21:42
0

Tak, błąd dotyczył tylko statyczności ponieważ konstruktor utworzyłam ale potem zmieniałam w kodzie i o nim zapomniałam.
Faktycznie metoda main nie jest potrzebna ponieważ okienko otwiera się poprzez inną metodę. W netBeans tworzą się te metody automatycznie i nie zwróciłam na to uwagi. To rozwiązuje mój problem. Temat można zamknąć. Dziękuję wszystkim za pomoc oraz cierpliwe odpowiedzi na moje pytania :D

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 21:44
0

Dodam jeszcze jedno. Jak już się bawisz w tworzenie aplikacji, poczytaj o dodawaniu baz danych do aplikacji. Znajomość tego na pewno CI się przyda. Dzięki czemu zamiast przechowywać stworzone książki w mapie, będziesz mogła je pobierać z / zapisywać do bazy danych. Zapewnia Ci to nie zerowanie twoich książek po restarcie apki.

edytowany 1x, ostatnio: kixe52, 2019-05-15 21:45

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 21:47
0

Czytałam co nieco o tym, ale na razie chcę stworzyć prostą aplikację. W późniejszym czasie jak będę ją rozwijać to na pewno wykorzystam bazę danych.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0