Prosta aplikacja dla biblioteki

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-13 14:11
0

Witam, chciałam stworzyć prostą aplikację okienkowa dla biblioteki. Stworzyłam klasę książka, w której znajdują się następujące atrybuty: id, tytuł, autor, opis. Następnie utworzyłam klasę biblioteka, w której stworzyłam mapę <String, Ksiazka>, założyłam że id jest Stringiem, oraz ustawiłam je jako wartość dla klucza. Utworzyłam też w tej klasie metody do dodawania książki i wyświetlania książki. Utworzyłam też klasy dodajKsiazke oraz pobierzKsiazke w których znajduje się implementacja okienek. Dodawanie książek do mapy działa, niestety mam problem z ich pobraniem, ponieważ mimo iż wpisuję poprawne id wyskakuje mi, że nie ma książki z takim id. Czy powodem tego może być że w klasie dodajKsiążke i pobierzKsiazke odwołuję się do klasy Biblioteka, w której stworzona jest mapa? A jeśli nie to co może być powodem że nie widzi mi danych zapisanych w mapie?

Wrzuć na pastebin swój kod - kixe52 2019-05-13 14:13

Pozostało 580 znaków

2019-05-13 20:28
1

A możemy prosić o wrzucenie troche kodu, wtedy będzie łatwiej pomóc.

Pozostało 580 znaków

2019-05-13 20:58
0

klasa Ksiazka

public class Ksiazka {

  private String idKsiazki;
  private String tytul;
  private String autor;
  private String opis;

  public Ksiazka(String idKsiazki, String tytul, String autor, String opis) {
    this.idKsiazki = idKsiazki;
    this.tytul = tytul;
    this.autor = autor;
    this.opis = opis;

  }

  public String getIdKsiazki() {
    return idKsiazki;
  }

  public void setIdKsiazki(String idKsiazki) {
    this.idKsiazki = idKsiazki;
  }

  public String getTytul() {
    return tytul;
  }

  public void setTytul(String tytul) {
    this.tytul = tytul;
  }

  public String getAutor() {
    return autor;
  }

  public String getOpis() {
    return opis;
  }

  public void setOpis(String opis) {
    this.opis = opis;
  }

  public void setAutor(String autor) {
    this.autor = autor;
  }
}

klasa biblioteka

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class Biblioteka {

  Map<String, Ksiazka> ksiazki = new HashMap<>();

  public int dodajKsiazke(String idKsiazki, String tytul, String autor, String opis){

    Ksiazka nowaKsiazka = new Ksiazka(idKsiazki, tytul, autor, opis);
    ksiazki.put(idKsiazki, nowaKsiazka);
    return ksiazki.size();

  }

  public Ksiazka pobierzKsiazke(String idKsiazki) throws Exception{

    if(ksiazki.containsKey(idKsiazki))
    return ksiazki.get(idKsiazki);
    else throw new Exception("Nie ma takiej książki!");

  }
}

przycisk dodaj

private void dodajMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                  

    String idKsiazki = tfIDKsiazki.getText();
    String tytul = tfTytul.getText();
    String autor = tfAutor.getText();
    String opis = tfOpis.getText();

    Biblioteka usluga = new Biblioteka();
    usluga.dodajKsiazke(idKsiazki, tytul, autor, opis);
    System.out.println(idKsiazki + tytul + autor + opis);
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dodano książkę!");
    System.out.println(usluga.ksiazki.values());
      this.dispose();

  }

przycisk pobierz

private void dodajMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                  

    String idKsiazki = tfIDKsiazki.getText();
    String tytul = tfTytul.getText();
    String autor = tfAutor.getText();
    String opis = tfOpis.getText();

    Biblioteka usluga = new Biblioteka();
    usluga.dodajKsiazke(idKsiazki, tytul, autor, opis);
    System.out.println(idKsiazki + tytul + autor + opis);
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dodano książkę!");
      this.dispose();

  }

Do przycisków są 2 osobne klasy ale nie wstawiam ich całych ponieważ projekt jest w netBeans więc okienka tworzyłam w jFrame automatycznie i więcej kodu w nich nie pisałam.
Wykonując Biblioteka usluga = new Biblioteka(); dla obu przycisków tworzy mi się nowa mapa i nie zapisują mi się dodane nowe książki. Jak mam dostać się do tej mapy z różnych klas tak by nie tracić danych w niej zapisanych?

edytowany 1x, ostatnio: Alusair1, 2019-05-13 20:59

Pozostało 580 znaków

2019-05-13 21:04
0
 1. Wrzuciłes dwa razy tą samą metodę.
 2. Za każdym razem tworzy Ci się nowa mapa, bo tworzysz kilkukrotnie instancje klasy Biblioteka, a do niej właśnie jest przypisana twoja mapa.
  Zmień swój kod tak, aby w metodach odpalanych po naciśnięciu buttonu nie tworzyć za każdym razem instancji klasy biblioteka.
  Stwórz bibliotekę raz, po starcie programu, a następnie przekazuj ten obiekt do innych metod jako argument.

Pozostało 580 znaków

2019-05-13 21:41
0

Utworzyłam nową klasę

public class BibliotekaRun {
    public static void main(String[] args) {
    Biblioteka usluga = new Biblioteka(); 
    GlowneMenuOkienko menuOkienko = new GlowneMenuOkienko();
    menuOkienko.setVisible(true);

  }

}

tworze w niej instancje klasy Biblioteka i uruchamiam główne okienko.
Następnie w klasie z przyciskiem dodaj odwołałam się do tej klasy w taki sposób:

  private BibliotekaRun run;

a w metodzie obsługującej przycisk, żeby dostać się do metody dodajKsiazke zrobiłam tak:

 private void dodajMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                  
    //BibliotekaUsluga usluga = new BibliotekaUsluga();

    String idK = tfIDKsiazki.getText();
    String tytul = tfTytul.getText();
    String autor = tfAutor.getText();
    String opis = tfOpis.getText();

    run.usluga.dodajKsiazke(idK, tytul, autor, opis);

    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dodano książkę!");

      this.dispose();

  }  

A po uruchomieniu programu, wpisaniu danych w pola tekstowe i naciśnięciu przycisku wyskakuje mi taki oto błąd:
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
Co robię źle? Jak inaczej mam się dostać do metody dodajKsiazke żeby nie tworzyć nowych instancji klasy?

edytowany 1x, ostatnio: Alusair1, 2019-05-14 20:33

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 11:14
0

Jak mogę wielokrotnie odwoływać się do jednej mapy z różnych klas, nie tracąc danych, które do niej dodałam?

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 11:32
0

Może mapa jako zmienna statyczna?

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 12:50
1

Każdemu tworzonemu okienku/formie przekazuj bibliotekę jako parametr

Biblioteka usluga = new Biblioteka(); 
GlowneMenuOkienko menuOkienko = new GlowneMenuOkienko( biblioteka );

Każdy konstruktor może ją zapamiętywać w this.cośtam, gdzie będzie dostępna dla obsługi zdarzeń, albo używaj ją bezpośrednio przy definiowaniu handlerów zdarzeń (może być potrzebne final).

edytowany 1x, ostatnio: -daniel-, 2019-05-15 12:51

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 19:35
0
public class BibliotekaRun {

      public static void main(String[] args) {

      Biblioteka usluga = new Biblioteka();   
    GlowneMenuOkienko menuOkienko = new GlowneMenuOkienko(usluga);
    menuOkienko.setVisible(true);

  }
}
  Biblioteka usluga;

  public GlowneMenuOkienko(Biblioteka usluga) {
    initComponents();
    this.usluga = usluga;
  }

public static void main(String args[]) {

    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(GlowneMenuOkienko.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(GlowneMenuOkienko.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(GlowneMenuOkienko.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(GlowneMenuOkienko.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }

    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new GlowneMenuOkienko(usluga).setVisible(true);
      }
    });    
  }

Gdy chce przekazywać Bibliotekę jako parametr, tworze odpowiednie pole w konstruktorze ale w metodzie run gdy jako parametr podaje tak jak jest teraz usluga, to wyskakuje mi błąd że usluga jest nie statyczna. Co zrobić w takim przypadku?

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 20:09
1

main jest funkcją statyczną, więc nie ma this i z niej nie można się dostać do niestatycznych zmiennych. obiekt Biblioteka może być utworzony tuż przed utworzeniem GlowneMenuOkienko tak , jak w mojej poprzedniej odpowiedzi.

    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        Biblioteka usluga = new Biblioteka();
        new GlowneMenuOkienko(usluga).setVisible(true);
      }
    });    

Osobiście wydzieliłbym ten kod do osobnej funkcji np. StartAplikacji dzięki czemu nie będzie trzeba grzebać w dość długiej funkcji main.

  private static void StartAplikacji() {
    Biblioteka usluga = new Biblioteka();
    new GlowneMenuOkienko(usluga).setVisible(true);
  }
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        StartAplikacji();
      }
    });    

Jeśli GlowneMenuOkienko istnieje przez cały czas działania programu, to bibliotekę możesz też utworzyć w jego konstruktorze. Dalej bibliotekę przekazujesz ewentualnym innym oknom przez parametr.

A jeśli jako parametr miałaby być przekazywana BibliotekaRun, to trzeba utworzyć w main jej instancję przez new.

edytowany 1x, ostatnio: -daniel-, 2019-05-15 20:12

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 20:51
0

Dodałam funkcję StartAplikacji do klasy GlowneMenuOkienko i gdy chcę w tej klasie przekazać Bibliotekę przez parametr to w klasie DodajKsiazkeOkienko muszę ją dodać do konstruktora ale znowu przy metodzie run wyskakuje błąd że nie jest statyczne.

  Biblioteka usluga;

  public GlowneMenuOkienko(Biblioteka usluga) {
    initComponents();
    this.usluga = usluga;
  }

    private static void StartAplikacji() {
      Biblioteka usluga = new Biblioteka();
      new GlowneMenuOkienko(usluga).setVisible(true);
  }

  private void dodajKsiazkeMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                     
    DodajKsiazkeOkienko dodajKsiazke = new DodajKsiazkeOkienko(usluga);
    dodajKsiazke.setVisible(true); 
  } 

Tak wygląda kod w GlowneMenuOkienko i gdy usługa jest przekazana jako parametr w metodzie dodajKsiazkeMouseClicked to ciągle ten sam błąd się pojawia.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0