Cześć,
mam problem, używam Spring Security oraz basic authorization, żeby łaczyć się z innymi wewnętrznymi serwisami.
Nazwe użytkownika i hasło mam zahardkodowane w application.yml

  spring.security.user:
    name: user1
    password: pass1

Chciałbym je zakodowac przy pomocy jasypt, ale niestety dostaje bład ze Spring Security i nie potrafię zlokalizować miejsca gdzie coś jest nie tak.
Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu lub nakierowanie od której klasy w Spring Security mam rozpoczac debugowanie.

Dodane zależności do jsypt:

    compile group: 'com.github.ulisesbocchio', name: 'jasypt-spring-boot-starter', version: '2.1.0'

SecurityConfig:

@Configuration
@EnableWebSecurity
@RequiredArgsConstructor
@EnableConfigurationProperties(SecurityProperties.class)
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter 

application.yml po zakodowaniu:

  spring.security.user:
    password: ENC(ZhioANRbiyCG2I3NzQvG/wkRu0ia+wFVD4DbhlRmJuA=)