Cześć, jestem dość raczkującym użytkownikiem spring security. Na podstawie encji i paru metod zasymiluję pewną sytuację i chciałbym dowiedzieć się, czy możliwe jest wykonanie przedstawionej sytuacji z użyciem spring security.

Najpierw uproszczone na potrzeby postu encje:

Account.java

public class Account {

 private int id;
 private String username;
 private String password;
 private String role;
}

Group.java

public class Group {

 private int id;
 private String groupName;
 private int id_group_parent;
}

GroupMember.java

public class GroupMember {

 private int id;
 private int id_account;
 private int id_group;
 private String role;
}

Autentykacji dokonuję w następujący sposób:

  auth.jdbcAuthentication().dataSource(dataSource)
    .usersByUsernameQuery("select username, password, true "
      + " from accounts where username=?")
    .authoritiesByUsernameQuery("select role "
      + "from accounts where username=?")
    .passwordEncoder(bCryptPasswordEncoder());

Natomiast w samym kontrolerze zabezpieczam wykonanie na podanym mapowaniu np. tak:

 @PostMapping("/addNewGroup")
 @PreAuthorize("hasRole('ROLE_ADMIN')")
 public ResponseEntity<?> register(@RequestBody Group group){

  groupService.addNew(group);
  return new ResponseEntity<>(null, HttpStatus.OK);
 }

W Account istnieją 2 role:

 • ROLE_ADMIN
 • ROLE_USER

W GroupMember istnieją 2 role:

 • ROLE_MANAGER
 • ROLE_MEMBER

Zgodnie z tym, by dodać nową grupę dany użytkownik musi mieć rolę ROLE_ADMIN, która pobierana jest z Account. I tak, to działa.
Zakładamy, że w systemie dodane mam 2 grupy:

 • GRUPA_1
 • GRUPA_2

Użytkownik TEST ma w Account rolę ROLE_USER, zatem nie ma możliwości utworzenia nowej grupy.
Admin dodaje do każdej z tych grup użytkownika TEST:

 • w GRUPA_1 daje mu rolę ROLE_MANAGER
 • w GRUPA_2 daje mu rolę ROLE_MEMBER

Chciałbym teraz, aby dzięki temu, że użytkownik TEST ma rolę ROLE_MANAGER w GRUPA_1 mógł dodawać nowe podgrupy, dla grupy GRUPA_1, tzn takie rekordy, w których id_group_parent to id grupy GRUPA_1, natomiast, jeśli użytkownik będzie chciał dodać podgrupę do grupy GRUPA_2 odrzuci jego żądanie, ponieważ nie ma on tam roli ROLE_MANAGER albo gdy spróbuje dodać całkiem nową grupę niebędącą podgrupą GRUPA_1 to również odrzuci jego żądanie.

Nie pytam oczywiście o samą funkcję, jak to zrobić, bo to potrafię. Chodzi mi o samą autoryzację dokonaną za pomocą Spring Security, by zweryfikować, czy dany użytkownik może dodać do tej grupy nowe podgrupy, czy nie. Prosiłbym o sugestie zrobienia czegoś takiego w sposób najbardziej elegancki.