Spring Security

0

Hejka.
Bardzo proszę o pomoc ze Springem-security.
Cały czas pryz logowaniu na "localhost:8080/login" wywala mi błąd "BAD CREDENTIALS". Na konsoli zadnego błędu nie pokazuje.
Jakby ktoś wiedział jak to można naprawić to będę wdzięczny:D

@Component
@Scope("singleton")
public class Starter implements CommandLineRunner
{
  @Autowired
  KnightRepository knightRepository;

  @Autowired
  QuestRepository questRepository;

  @Autowired
  QuestService questService;

  @Autowired
  PlayerInformationRepository playerInformationRepository;

  @Autowired
  RoleRepository roleRepository;

  @Override
  @Transactional
  public void run(String... args) throws Exception
  {
    questRepository.createRandomQuest();
    questRepository.createRandomQuest();

    knightRepository.createKnight("Percival", 33);

    PlayerInformation pi1 = new PlayerInformation("user1", "password");
    playerInformationRepository.createPlayerInformation(pi1);
    PlayerInformation pi2 = new PlayerInformation("user2", "user2");
    playerInformationRepository.createPlayerInformation(pi2);

    Role user1RoleUser = new Role ("user1", "USER");
    Role user2RoleUser = new Role ("user2", "USER");
    Role user2RoleAdmin = new Role ("user2", "ADMIN");

    roleRepository.persistRole(user1RoleUser);
    roleRepository.persistRole(user2RoleUser);
    roleRepository.persistRole(user2RoleAdmin);

    System.out.println(roleRepository.getAll());
  }
}
@Entity
public class PlayerInformation
{
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private int id;

  private String username;
  private String password;
  private boolean enabled;

  public PlayerInformation ()
  {

  }

  public PlayerInformation (String username, String password)
  {
    this.username = username;
    this.password = password;
    this.enabled = true;
  }

  private int gold = 0;

  public int getGold()
  {
    return gold;
  }

  public void setGold(int gold)
  {
    this.gold = gold;
  }
}
@Entity
public class Role
{
  @Id
  @GeneratedValue (strategy = GenerationType.AUTO)
  private Integer id;

  private String username;
  private String role;

  public Role ()
  {

  }

  public Role(String userName, String userRole)
  {
    this.username = userName;
    this.role = userRole;
  }

  @Override
  public String toString()
  {
    return "Role{" + "id=" + id + ", username='" + username + '\'' + ", role='" + role + '\'' + '}';
  }
}
@Repository
public class RoleRepository
{
  @PersistenceContext
  EntityManager em;

  @Transactional
  public void persistRole (Role role)
  {
    em.persist(role);
  }

  public List<Role> getAll()
  {
    return em.createQuery("from Role", Role.class).getResultList();
  }
}
@Configuration
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter
{
  @Autowired
  DataSource dataSource;

  @Override
  public void configure (HttpSecurity http) throws Exception
  {
    http.authorizeRequests()
      .antMatchers("/h2-console/**").permitAll()
      .antMatchers("/knights").hasAnyAuthority("USER", "ADMIN")
      .antMatchers("/knight").hasAnyAuthority("ADMIN")
      .anyRequest().authenticated()
      .and()
      .formLogin().defaultSuccessUrl("/knights");
  }

  @Autowired
  public void securityUsers (AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception
  {
    auth.jdbcAuthentication()
        .dataSource(dataSource)
        .usersByUsernameQuery("SELECT username, password, enabled FROM PLAYER_INFORMATION WHERE username = ?")
        .authoritiesByUsernameQuery("SELECT username, role FROM ROLE WHERE username = ?");
  }
}
0

Wyczyść ciastka, sprawdź logi aplikacji

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0