dlaczego to zamula tylko w ten sposób?

0

Opowiem w skrócie i wkleje trochę kodu:
Aplikacja składa się z paska menu, paska narzędzi i 'obszaru roboczego'. Obszar roboczy jest zbudowany z JTabbedPane zawierającego w każdej zakładce JScrollPane, a w każdym z nich są jakieś tam panele, po których można rysować (w sumie to zmieniać ich tło).

Wszystko działa ładnie pięknie poza JButtonami, które umieszczam w lewym górnym rogu każdego z JScrollPane'ów. A jest z nimi taki problem:
Przycisk ten jest odpowiedzialny za zmniejszanie do rozmiarów minimalnych paneli we wszystkich zakładkach (jeśli te rozmiary są większe). Kliknięcie go powoduje właściwy skutek w aktualnie otwartej zakładce. Jednak bezpośrednie przełączenie po tym kliknięciu na inną zakładkę powoduje ok.6sekundowe zawieszenie aplikacji (procek pracuje na maxa), po czym odzyskujemy władzę i przechodzimy do tej zakładki co ją wybraliśmy i jest tam wszystko tak jak powinno być.

Z prób zdiagnozowania kiedy takie zawieszenia występują, a kiedy nie wynika, że:
-dzieje się tak tylko przy scenariuszu wykonywanych akcji tak jak opisałem,

Nie dochodzi do 'zawieszeń' jeśli między pomiędzy kliknięciem przycisku a przejściem do innej zakładki:
-klikniemy jakiś przycisk(Jbutton,Jtogglebuton) w pasku narzędzi,
-klikniemy ponownie już otwartą zakładkę.

Wybieranie czegokolwiek z paska menu pomiędzy wspomnianymi operacjami nie chroni przed 'zawieszaniem'
Objaśnienia do kodu:

 • JButtony o których mowa należą do tablicy "rog[]"
 • przyciski paska narzędzi nie powodują w zasadzie żadnych modyfikacji 'obszaru roboczego' a jedynie zmieniają zmienne sterujące sposobem rysowania na panelach.

Myślę, że najistotniejsze fragmenty kodu to:


public mojaAplikacja()
{
(...)
 glpanel = new JPanel(new BorderLayout());
zakladka = new JTabbedPane();

    obszarRoboczy();

   zakladka.addChangeListener(new ChangeListener()
   {
     public void stateChanged(ChangeEvent event)
     {
      aktywna_zakl = zakladka.getSelectedIndex();
      lewy=false;
      prawy=false;
      fill_podswietl_combo(zakladka.getSelectedIndex(),pieter);
     }
   });
zakladka.setPreferredSize( new Dimension( dostepnyY+8 , dostepnyX+31 ) );
   zakladka.setSize( new Dimension( dostepnyY+8 , dostepnyX+31 ) );

   srodkowy = new JPanel();  
   srodkowy.add(zakladka);

glpanel.add(pod_przybornik, BorderLayout.NORTH);   
   glpanel.add(srodkowy, BorderLayout.CENTER);

   JScrollPane calosc = new JScrollPane(glpanel);
   add(calosc);
}

  private void obszarRoboczy()
  {
    zakladka.removeAll();

    jakiPanel();
    System.out.println("Rozmiar panela jest="+rozmPan);

    pole = new Panelik[pieter][rozmiarX][rozmiarY];
    space= new int[pieter][rozmiarX][rozmiarY];               
    kwadraty= new JPanel[pieter];
    pietro = new JPanel[pieter];
    przewijany = new JScrollPane[pieter];
    poziomaSkala = new skala[pieter];
    pionowaSkala = new skala[pieter];

    rog = new JButton[pieter];
    rogI = new ImageIcon[pieter];

    max=rozmiarX*rozmiarY*pieter;
    System.out.println("max="+max);

    if(rozmiarX>rozmiarY)        
    {  tab = new int[rozmiarX*30];
    }
    else 
    {  tab = new int[rozmiarY*30];
    }

    for (int k=0 ; k<pieter ; k++)
    {
      kwadraty[k] = new JPanel();
      kwadraty[k].setLayout(new GridLayout(rozmiarX,rozmiarY));  
      kwadraty[k].setBounds(0,0,rozmPan*rozmiarY,rozmPan*rozmiarX);

      pietro[k] = new JPanel();
      pietro[k].setLayout(null);

      for (int i=0 ; i<rozmiarX ; i++)       
      {
        for (int j=0 ; j<rozmiarY ; j++)     
        {
            pole[k][i][j] = new Panelik();
            obsluga obsl = new obsluga(k,i,j);
            pole[k][i][j].addMouseListener(obsl);
            kwadraty[k].add(pole[k][i][j]);
        }
      }

      pietro[k].add(kwadraty[k]);

      przewijany[k] = new JScrollPane(pietro[k]);
      rogI[k] = new ImageIcon("minim.gif");
      rog[k]= new JButton();
      rog[k].setIcon(rogI[k]);
      rog[k].addActionListener(new ActionListener()
      {
        public void actionPerformed(ActionEvent e)
        {
          for (int h=0 ;h<pieter ; h++ )
          {  
            pietro[h].setPreferredSize(new Dimension(rozmiarY*rozmPan,rozmiarX*rozmPan));
            kwadraty[h].setBounds(0,0,rozmiarY*rozmPan,rozmiarX*rozmPan);

            //pietro[h].revalidate();
            //pietro[h].repaint();

            poziomaSkala[h].setPreferredWidth(rozmPan*rozmiarY);
            poziomaSkala[h].setSkok(rozmPan);
            pionowaSkala[h].setPreferredHeight(rozmPan*rozmiarX);
            pionowaSkala[h].setSkok(rozmPan);

            przewijany[h].revalidate();
            przewijany[h].repaint();
          }
          zakladka.revalidate();
          zakladka.repaint();

          glpanel.revalidate();
          glpanel.repaint();
        }
      });

      przewijany[k].setCorner(JScrollPane.UPPER_LEFT_CORNER, rog[k]);

      poziomaSkala[k] = new skala( skala.HORIZONTAL , rozmPan,stala_s,rozmPan*dostepnyY+4 );
      pionowaSkala[k] = new skala( skala.VERTICAL , rozmPan,stala_s,rozmPan*dostepnyX+4 );
      poziomaSkala[k].setPreferredWidth( rozmPan*rozmiarY );
      pionowaSkala[k].setPreferredHeight( rozmPan*rozmiarX );
      przewijany[k].setColumnHeaderView(poziomaSkala[k]);
      przewijany[k].setRowHeaderView(pionowaSkala[k]);

      zakladka.addTab(""+k, null, przewijany[k], "Poziom "+k);
      zakladka.setMnemonicAt(k, 48+k ); 
    }
    zakladka.revalidate();
    zakladka.repaint();
  }
0

Skorzystaj z profilera - powie Ci w jakiej funkcji spędza najwięcej czasu. W NetBeans jest już wbudowany.

0

korzystam tylko i wyłącznie z Eclipse. Czy tam też jest coś w tym stylu (jak się do tego dostać) ?

0

Moim zdaniem masz nadmiarowe wywołania revalidate(). To jest nierzadko bardzo kosztowna czasowo procedura, która i tak jest wywoływana z automatu na tak małym zbiorze komponentów jak to możliwe. Jeżeli niepotrzebnie wymuszasz przeprowadzenie dodatkowych doLayout(), które nic nie zmieniają, to stąd możesz mieć te przycinki.
Dwa cytaty z javadoca revalidate:

 1. "Supports deferred automatic layout. "
 2. "This method will automatically be called on this component when a property value changes such that size, location, or internal layout of this component has been affected."
0

wywołania revalidate() i repaint(), faktycznie były nadmiarowe. Nie mniej, zamulanie ustąpiło dopiero w momencie przypisania tego actionListener'a do specjalnie powołanego w tym celu (zwykłego) przycisku znajdującego się w pasku narzędziowym.
Dlatego też uważam, że sprawa pozostaje nadal niewyjaśniona.

0

Sprawa się wyjaśniła. Przyczyną zamulania jest duża liczba komponentów/kontenerów, a dokładniej chodzi o 'focus'. Akurat w tym przypadku ominąłem to w przenosząc zrobioną funkcjonalność do paska menu do jednego z JToggleButtonów ( rozwiązaniem mogłoby być również odpowiednie ustawienie FocusSubsystem. Zainteresowanym poleca się:
http://download.oracle.com/ja[...]orial/uiswing/misc/focus.html )

Myślę, że temat można uznać za zamknięty :) .

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0