dlaczego to zamula tylko w ten sposób?

Odpowiedz Nowy wątek
2011-09-13 13:21
0

Opowiem w skrócie i wkleje trochę kodu:
Aplikacja składa się z paska menu, paska narzędzi i 'obszaru roboczego'. Obszar roboczy jest zbudowany z JTabbedPane zawierającego w każdej zakładce JScrollPane, a w każdym z nich są jakieś tam panele, po których można rysować (w sumie to zmieniać ich tło).

Wszystko działa ładnie pięknie poza JButtonami, które umieszczam w lewym górnym rogu każdego z JScrollPane'ów. A jest z nimi taki problem:
Przycisk ten jest odpowiedzialny za zmniejszanie do rozmiarów minimalnych paneli we wszystkich zakładkach (jeśli te rozmiary są większe). Kliknięcie go powoduje właściwy skutek w aktualnie otwartej zakładce. Jednak bezpośrednie przełączenie po tym kliknięciu na inną zakładkę powoduje ok.6sekundowe zawieszenie aplikacji (procek pracuje na maxa), po czym odzyskujemy władzę i przechodzimy do tej zakładki co ją wybraliśmy i jest tam wszystko tak jak powinno być.

Z prób zdiagnozowania kiedy takie zawieszenia występują, a kiedy nie wynika, że:
-dzieje się tak tylko przy scenariuszu wykonywanych akcji tak jak opisałem,

Nie dochodzi do 'zawieszeń' jeśli między pomiędzy kliknięciem przycisku a przejściem do innej zakładki:
-klikniemy jakiś przycisk(Jbutton,Jtogglebuton) w pasku narzędzi,
-klikniemy ponownie już otwartą zakładkę.

Wybieranie czegokolwiek z paska menu pomiędzy wspomnianymi operacjami nie chroni przed 'zawieszaniem'
Objaśnienia do kodu:

 • JButtony o których mowa należą do tablicy "rog[]"
 • przyciski paska narzędzi nie powodują w zasadzie żadnych modyfikacji 'obszaru roboczego' a jedynie zmieniają zmienne sterujące sposobem rysowania na panelach.

Myślę, że najistotniejsze fragmenty kodu to:


public mojaAplikacja()
{
(...)
 glpanel = new JPanel(new BorderLayout());
zakladka = new JTabbedPane();

    obszarRoboczy();

   zakladka.addChangeListener(new ChangeListener()
   {
     public void stateChanged(ChangeEvent event)
     {
      aktywna_zakl = zakladka.getSelectedIndex();
      lewy=false;
      prawy=false;
      fill_podswietl_combo(zakladka.getSelectedIndex(),pieter);
     }
   });
zakladka.setPreferredSize( new Dimension( dostepnyY+8 , dostepnyX+31 ) );
   zakladka.setSize( new Dimension( dostepnyY+8 , dostepnyX+31 ) );

   srodkowy = new JPanel();  
   srodkowy.add(zakladka);

glpanel.add(pod_przybornik, BorderLayout.NORTH);   
   glpanel.add(srodkowy, BorderLayout.CENTER);

   JScrollPane calosc = new JScrollPane(glpanel);
   add(calosc);
}

  private void obszarRoboczy()
  {
    zakladka.removeAll();

    jakiPanel();
    System.out.println("Rozmiar panela jest="+rozmPan);

    pole = new Panelik[pieter][rozmiarX][rozmiarY];
    space= new int[pieter][rozmiarX][rozmiarY];               
    kwadraty= new JPanel[pieter];
    pietro = new JPanel[pieter];
    przewijany = new JScrollPane[pieter];
    poziomaSkala = new skala[pieter];
    pionowaSkala = new skala[pieter];

    rog = new JButton[pieter];
    rogI = new ImageIcon[pieter];

    max=rozmiarX*rozmiarY*pieter;
    System.out.println("max="+max);

    if(rozmiarX>rozmiarY)        
    {  tab = new int[rozmiarX*30];
    }
    else 
    {  tab = new int[rozmiarY*30];
    }

    for (int k=0 ; k<pieter ; k++)
    {
      kwadraty[k] = new JPanel();
      kwadraty[k].setLayout(new GridLayout(rozmiarX,rozmiarY));  
      kwadraty[k].setBounds(0,0,rozmPan*rozmiarY,rozmPan*rozmiarX);

      pietro[k] = new JPanel();
      pietro[k].setLayout(null);

      for (int i=0 ; i<rozmiarX ; i++)       
      {
        for (int j=0 ; j<rozmiarY ; j++)     
        {
            pole[k][i][j] = new Panelik();
            obsluga obsl = new obsluga(k,i,j);
            pole[k][i][j].addMouseListener(obsl);
            kwadraty[k].add(pole[k][i][j]);
        }
      }

      pietro[k].add(kwadraty[k]);

      przewijany[k] = new JScrollPane(pietro[k]);
      rogI[k] = new ImageIcon("minim.gif");
      rog[k]= new JButton();
      rog[k].setIcon(rogI[k]);
      rog[k].addActionListener(new ActionListener()
      {
        public void actionPerformed(ActionEvent e)
        {
          for (int h=0 ;h<pieter ; h++ )
          {  
            pietro[h].setPreferredSize(new Dimension(rozmiarY*rozmPan,rozmiarX*rozmPan));
            kwadraty[h].setBounds(0,0,rozmiarY*rozmPan,rozmiarX*rozmPan);

            //pietro[h].revalidate();
            //pietro[h].repaint();

            poziomaSkala[h].setPreferredWidth(rozmPan*rozmiarY);
            poziomaSkala[h].setSkok(rozmPan);
            pionowaSkala[h].setPreferredHeight(rozmPan*rozmiarX);
            pionowaSkala[h].setSkok(rozmPan);

            przewijany[h].revalidate();
            przewijany[h].repaint();
          }
          zakladka.revalidate();
          zakladka.repaint();

          glpanel.revalidate();
          glpanel.repaint();
        }
      });

      przewijany[k].setCorner(JScrollPane.UPPER_LEFT_CORNER, rog[k]);

      poziomaSkala[k] = new skala( skala.HORIZONTAL , rozmPan,stala_s,rozmPan*dostepnyY+4 );
      pionowaSkala[k] = new skala( skala.VERTICAL , rozmPan,stala_s,rozmPan*dostepnyX+4 );
      poziomaSkala[k].setPreferredWidth( rozmPan*rozmiarY );
      pionowaSkala[k].setPreferredHeight( rozmPan*rozmiarX );
      przewijany[k].setColumnHeaderView(poziomaSkala[k]);
      przewijany[k].setRowHeaderView(pionowaSkala[k]);

      zakladka.addTab(""+k, null, przewijany[k], "Poziom "+k);
      zakladka.setMnemonicAt(k, 48+k ); 
    }
    zakladka.revalidate();
    zakladka.repaint();
  }
edytowany 1x, ostatnio: madmike, 2011-10-08 22:29
Podziel metodę obszarRoboczy() na mniejsze prywatne metody (10-20 wierszy maks.). W szczególności poszczególne pętle powinny być w osobnych jednostkach. Wtedy sam się przekonasz ile masz podejrzanych zagnieżdżeń. - Olamagato 2011-09-13 17:31

Pozostało 580 znaków

2011-09-13 14:09
0

Skorzystaj z profilera - powie Ci w jakiej funkcji spędza najwięcej czasu. W NetBeans jest już wbudowany.


Pozostało 580 znaków

2011-09-13 16:45
0

korzystam tylko i wyłącznie z Eclipse. Czy tam też jest coś w tym stylu (jak się do tego dostać) ?

Pozostało 580 znaków

2011-09-13 16:48
2011-09-13 17:46
0

Moim zdaniem masz nadmiarowe wywołania revalidate(). To jest nierzadko bardzo kosztowna czasowo procedura, która i tak jest wywoływana z automatu na tak małym zbiorze komponentów jak to możliwe. Jeżeli niepotrzebnie wymuszasz przeprowadzenie dodatkowych doLayout(), które nic nie zmieniają, to stąd możesz mieć te przycinki.
Dwa cytaty z javadoca revalidate:

 1. "Supports deferred automatic layout. "
 2. "This method will automatically be called on this component when a property value changes such that size, location, or internal layout of this component has been affected."

Jeżeli ktoś komuś coś, ewentualnie nikt nikomu nic, to właściwie po co...?

Pozostało 580 znaków

2011-10-03 16:25
0

wywołania revalidate() i repaint(), faktycznie były nadmiarowe. Nie mniej, zamulanie ustąpiło dopiero w momencie przypisania tego actionListener'a do specjalnie powołanego w tym celu (zwykłego) przycisku znajdującego się w pasku narzędziowym.
Dlatego też uważam, że sprawa pozostaje nadal niewyjaśniona.

Pozostało 580 znaków

2011-10-08 22:22

Sprawa się wyjaśniła. Przyczyną zamulania jest duża liczba komponentów/kontenerów, a dokładniej chodzi o 'focus'. Akurat w tym przypadku ominąłem to w przenosząc zrobioną funkcjonalność do paska menu do jednego z JToggleButtonów ( rozwiązaniem mogłoby być również odpowiednie ustawienie FocusSubsystem. Zainteresowanym poleca się:
http://download.oracle.com/ja[...]orial/uiswing/misc/focus.html )

Myślę, że temat można uznać za zamknięty :) .

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0