Poszę o pomoc - java

0

Witam jestem laikiem w programowaniu a dostałem taką oto pracę domową:
Zad 1
Plik zadania.java zawiera następujący kod programu:

1 public class Zadania {
2 public static void main(String[] args) {
3 int a=4;
4 int b=7;
5 double c=3,2;
6 a++;
7 b+=5;
8 System.out.print("Wartość a wynosi: "+a);
9 }
10 }
Które z poniższych odpowiedzi są prawidłowe?
Wybierz co najmniej jedną odpowiedź
a. linia 1 jest niepoprawna, a linia 7 poprawna
b. linie 5, 6 i 7 są poprawne
c. obydwie linie 6 i 7 nie są poprawne
d. linie 1, 3 i 4 są poprawne
e. linia 8 jest poprawna, a linia 1 nie jest
Zad 2
Zmiennym typu całkowitego nadano wartości: x=5, y=-2, z=3. Które z poniższych wyrażeń logicznych są prawdziwe?
Wybierz co najmniej jedną odpowiedź
a. (x/z) > 1
b. (x/z) == 1
c. (-y) < (x/--z)
d. (--x) == (++z)
e. x == (++y+z)
Zad 3
Które z poniższych sposobów zapisu komentarzy nie są poprawne?
Wybierz co najmniej jedną odpowiedź
a. / treść komentarza /
b. / treść komentarza /
c. / treść komentarza /
d. // treść komentarza
e. / treść komentarza /
Zad 4
Jak będzie wartość zmiennej x typu int po wykonaniu podanych instrukcji przypisania.
x = 18/2
x = 0x11/2
x = 87/8
x = 013
x = 0x3*4+5

Proszę o szybką odpowiedź gdyż mam ją wysłać w poniedziałek.
Dzięki za pomoc

0

Proponował bym, żebyś sprawdził to sobie na przykładzie.

Zad1
W lini 5 zamiast ',' trzeba użyć '.'
reszta jest ok zatem odpowiedź
D)

Zad2
B) i C)

Zad3.
C).

Zad4
A) 9
B) 8
C) 10
D) 11
E) 17

public class Zadania { 
  public static void main(String[] args) { 
    int a=4; 
    int b=7; 
    double c=3.2; 
    a++; 
    b+=5;
    System.out.print("Zad1.\nWartość a wynosi: "+a+"\n");
    //zad2
    int x=5;
    int y=-2;
    int z=3;
    System.out.println("\nZad2\n");
    //a
    System.out.println("A. Czy (x/z) > 1 ?");
    System.out.println("(x/z) = "+(x/z)+", zatem odpowiedź A). "+((x/z) > 1? "jest prawidłowa" : "Nie jest prawidłowa"));
    System.out.println("\n");
    //b
    x=5; y=-2; z=3;
    System.out.println("B. Czy (x/z) == 1 ?");
    System.out.println("(x/z) = "+(x/z)+", zatem odpowiedź B). "+((x/z) == 1? "jest prawidłowa" : "Nie jest prawidłowa"));
    System.out.println("\n");
    //c
    x=5; y=-2; z=3;
    System.out.println("C. Czy (-y) < (x/--z) ?");
    System.out.println("(-y) = "+(-y)+", (x/--z) = "+(x/--z)+", zatem odpowiedź C). "+((-y) < (x/--z)? "jest prawidłowa" : "Nie jest prawidłowa"));
    System.out.println("\n");
    //d
    x=5; y=-2; z=3;
    System.out.println("D. Czy (--x) == (++z) ?");
    System.out.println("(--x) = "+(--x)+", (++z) = "+(++z)+", zatem odpowiedź D). "+((--x) == (++z)? "jest prawidłowa" : "Nie jest prawidłowa"));
    System.out.println("\n");
    //e
    x=5; y=-2; z=3;
    System.out.println("E. Czy (--x) == (++z) ?");
    System.out.println("x = "+x+", (++y+z) = "+(++y+z)+", zatem odpowiedź D). "+(x == (++y+z)? "jest prawidłowa" : "Nie jest prawidłowa"));
    System.out.println("\n");

    //zad4
    //Jak będzie wartość zmiennej x typu int po wykonaniu podanych instrukcji przypisania.
    x = 18/2;
    System.out.println("A. "+x);
    x = 0x11/2;
    System.out.println("B. "+x);
    x = 87/8;
    System.out.println("C. "+x);
    x = 013;
    System.out.println("D. "+x);
    x = 0x3*4+5;
    System.out.println("E. "+x);

  }
}
0

Wszystko dobrze ale do zad4 mam następujące odp:
11
10
0*11
010
011

I mam jeszcze zadanie 5:
zad 5
Dopasuj typ danych do wymienionych literałów.

 1. char a) 3F
 2. short b) 3L
 3. double c) 'F'
 4. int d) 0*01
 5. byte e) 0*11FF
 6. boolean f) 3E+100
 7. long g) 130
 8. float h) false
  każde może być tylko raz użyte
0

a jest jakaś funkcja licząca ilość znaków w słowie?

0

.length() ?

pozdrawiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0