Porównywanie dwóch ciągów w assemblerze [NASM]

0

Witam.

Ostatnio piszę w programie kod porównywania dwóch tekstów. CMPSB działa fajnie ale wadą jest to uwzględnia spacje i to wpływa na porównanie. Mi chodzi żeby tych spacji nie brał pod uwagę. Np

"clear"
"   clear"
" clear  "

I w moim progamie te wszystkie teksty są równe.Bo spacji nie bierze pod uwagę tylko znaki i cyfry

Trochę napisałem kodu i operuje na rejestrach esi , edi.
Korzystam z systemu linux.

Jeśli będą potrzebne jakieś informacje to proszę pisać to będę na nie w miarę moich możliwości odpowiadać

Życzę miłego dnia

1

Domyślam się, że piszesz kod 32 bitowy na podstawie tego, że wskaźniki trzymasz w 32 bitowych rejestrach. Tutaj masz funkcję, którą możesz wywołać z języka c lub z asemblera, zwraca 0 jeżeli stringi (muszą być zakończone znakiem NULL - \000 !) są równe i zwraca 1 jeżeli są różne, spacje są ignorowane. Konwencja wywołania jest standardowa dla linuxa 32 bitowego https://stackoverflow.com/questions/2535989/what-are-the-calling-conventions-for-unix-linux-system-calls-and-user-space-f

compare:
  push  esi
  push  edi
  mov   eax, 32
  mov   esi, DWORD PTR [esp+12]
  mov   edi, DWORD PTR [esp+16]
L0:
  xchg  esi, edi
  or   ecx, -1
  repe scasb
  dec   edi
  xchg  esi, edi
  or   ecx, -1
  repe scasb
  dec   edi
  cmp   BYTE PTR [esi], ah
  jne   L1
  cmp   BYTE PTR [edi], ah
  jne   L1
  xor   eax, eax
  jmp  L2
L1:
  cmpsb
  je   L0
L2:
  pop   edi
  pop   esi
  shr   eax, 5
  ret
0

Dziękuję bardzo za pomoc. Problem rozwiązany

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1