[NASM] Tworzenie procedur wywołujących procedury libc

0

Witam,
Chciałbym napisać bibliotekę przydatnych funkcji wejścia / wyjścia, dzięki której zaoszczędzę czas w przyszłości. Przykładowo arcyprosta procedura wyświetlania nowej linii korzystająca tylko z funkcji systemowych zdaje się działać bez zarzutu, testowałem w pętli, aby sprawdzić czy nie zmienia wartości rejestru ECX.

Kod programu:

section .text ; begin of the code section
global main ; ld needs that label

; constants for [email protected]
%define sys_exit 1
%define sys_read 3
%define sys_write 4 
%define stdin 0
%define stdout 1 

; external libc functions
extern printf
extern scanf

;
; main program
;

main:

 mov ecx, 10 ; do 10 times
 test_loop:
  call print_nl ; prints new line
 loop test_loop ; jump to petla if ECX != 0


 call print_nl

 ; mov eax, test_string
 ; call print_string
 
 mov esi, test_string
 mov edi, test_string_len
 call print_string_2
 
 mov esi, test_string ; string to print (by print_string_2)
 mov edi, test_string_len ; length of string to print (by print_string_2)
 
 mov ecx, 10 ; do 10 times
 test_loop1:
   call print_nl
   call print_string_2
 loop test_loop1 ; jump to petla if ECX != 0
 

 mov eax, 0
 ret ; main returns to OS
;
; end main program
;

;
; library procedures
;
print_nl: ; seems to be OK
 ; put registers on stack
 push edx
 push ecx
 push ebx
 push eax

 push ebp ; set up stack frame
 mov ebp, esp

 mov eax, sys_write
 mov ebx, stdout
 mov ecx, char_nl
 mov edx, 1 ; length of 0ah
 int 80h ; syscall

 mov esp, ebp ; takedown stack frame
 pop ebp

 pop eax
 pop ebx
 pop ecx
 pop edx
ret ; return to previous block


;
; print_string: prints string which pointer is stored in EAX
;
print_string: ; printf("%s", EAX)
 push ebp ; set up stack frame
 mov ebp, esp

 ;
 ; do: printf("%s", EAX)
 ;
 push eax ; address of string to printf 
 push dword str_string ; address of: "%s", 0
 call printf ; call C function
 add esp, 8 ; pop stack 2 times 4 bytes

 mov esp, ebp ; takedown stack frame
 pop ebp
 pop eax
ret

;
; print_string_2: prints string, which pointer is stored in ESI, length in EDI
;
print_string_2: 
 ; put registers on stack
 push edx
 push ecx
 push ebx
 push eax

 push ebp ; set up stack frame
 mov ebp, esp

 mov eax, sys_write
 mov ebx, stdout
 mov ecx, esi
 mov edx, edi
 int 80h ; call kernel

 mov esp, ebp ; takedown stack frame
 pop ebp

 pop eax
 pop ebx
 pop ecx
 pop edx
ret

section .bss ; uninitialized data section
 a resw 2 ; long a - reserve 2 words (4 bytes)
; b resw 2 ; long b
; c resw 2 ; long c

section .data ; initialized data section
 str_integer db "%d", 0
 str_char db "%c", 0
 str_string db "%s", 0

 test_string db "Hello World!", 0ah, 0
 test_string_len equ $-test_string

 char_nl db 0ah

Problemy:

 1. Pierwszy pojawia się, gdy próbuję napisać procedurę print_string, która będzie wyświetlała char*, którego adres jest w rejestrze EAX korzystając z printf. Brakuje mi rozsądnego pomysłu na rozwiązanie tego problemu.

Na początek wykombinowałem sobie taką procedurę:

;
; print_string: prints string which pointer is stored in EAX
;
print_string: ; printf("%s", EAX)
 push ebp ; set up stack frame
 mov ebp, esp

 ;
 ; do: printf("%s", EAX)
 ;
 push eax ; address of string to printf 
 push dword str_string ; address of: "%s", 0
 call printf ; call C function
 add esp, 8 ; pop stack 2 times 4 bytes

 mov esp, ebp ; takedown stack frame
 pop ebp
 pop eax
ret

Jednak nie działa tzn. po pierwszym wywołaniu inne instrukcje przestają działać zgodnie z oczekiwaniem. Podejrzewam, że chodzi o modyfikowanie wartości rejestrów i nie przywracanie ich wartości.

Następnie próbowałem obejść problem:

 ; put registers on stack
 push edx
 push ecx
 push ebx
 push eax

 push ebp ; set up stack frame
 mov ebp, esp

 mov eax, sys_write
 mov ebx, stdout
 mov ecx, esi
 mov edx, edi
 int 80h ; call kernel

 mov esp, ebp ; takedown stack frame
 pop ebp

 pop eax
 pop ebx
 pop ecx
 pop edx

Wywołuje się ją następująco, jest dłuższa w wywoływaniu, ale w przeciwieństwie do print_string nie "psuje" rejestrów.

 mov esi, test_string
 mov edi, test_string_len
 call print_string_2

Jednak chciałbym wywoływać procedury C podobnie jak funkcje systemowe w celu szybkiego odczytywania / wczytywania danych konkretnego typu. Idealnie byłoby gdzieś skopiować zawartość rejestrów, ale stos się do tego nie nadaje. Mogę utworzyć kilka zmiennych dword (32 bit) w pamięci i tam zrobić kopie, ale jeśli nie trzeba to nie powinno się korzystać z pamięci (bo jest wolna w stosunku do rejestrów). Będę wdzięczny za wskazanie właściwej drogi.

 1. Zgodnie z tabelą: http://bluemaster.iu.hio.no/edu/dark/lin-asm/syscalls.html funkcja sys_exit ma nr 1. Dlaczego wywołanie jej, w przypadku, gdy program korzysta wcześniej z bibliotek C wywołuje problemy? Jeżeli się jej pozbędę z końca programu i wstawię:
mov eax, 0
ret ; main returns to OS

to wszystko zaczyna działać jak należy, natomiast:

mov eax, sys_exit
mov ebx, 0
int 80h

powoduje na przykład nieprawidłowe wywoływanie funkcji z libc. Nie rozumiem dlaczego.

Pozdrawiam,

0

Nie mam duzo czasu, wiec tylko pierwszy kod:

;
; print_string: prints string which pointer is stored in EAX
;
print_string: ; printf("%s", EAX)
 push ebp ; set up stack frame
 mov ebp, esp

Po tym esp wskazuje na miejsce na stosie na ktorym lezy ebp.

 push eax ; address of string to printf
 push dword str_string ; address of: "%s", 0
 call printf ; call C function
 add esp, 8 ; pop stack 2 times 4 bytes

Teraz niby wrzucasz 2 wartosci, ale potem wyrownujesz stos, wiec esp dalej wskazuje na ebp.

 mov esp, ebp ; takedown stack frame
 pop ebp

Zdjales ebp, zmiennych lokalnych nie bylo, wszystko ok. Esp wskazuje na adres powrotny.

 pop eax
ret
</asm>
No wlasnie... Adres powrotny zostaje zdjety do eax i nie wiadomo gdzie wracasz ;)
0

Dzięki. Dodatkowo aby procedurka print_string działała w pętli wartość rejestru ecx jest wkładana i zabierana ze stosu.

Pozdrawiam,

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1