Bez ShowMessage nie wykonuje się procedura

Odpowiedz Nowy wątek
2006-08-10 11:32
0

Cześć,
mam program kontaktujący się z bazą danych niestety coś świruje, najgorszym problemem jest to że jeśli mam przed wywołaniem procedury wykonującej zapytanie ShowMessage to zapytanie się wykonuje a jak nie mam to się nie wykonuje. Nie mam pojęcia dlaczego.
Oto kod procedury wykonującej zapytanie:

procedure TConnection.DoSQL(sqlquery: string; caption : string = '');
begin
 ActionCaption := caption;
 SendCommand('[email protected]'+sqlquery+'@');
end;
procedure TConnection.SendCommand(command: string);
begin
 Form1.Logs.Add(FormatDateTime('yyyy.mm.dd,hh:nn', Now)+' Sending: '+command);
 //Command := CP2CP(PChar(command), 1250, 28592, 0);
 Command := WinToIso(Command);
 Command := Form1.Base64Encoder.EncodeString(Command);
 Browser.Navigate(ServerName+'request.php?command='+Command);
end;

A to procedura usuwająca element z bazy:

procedure TForm1.MenuItem7Click(Sender: TObject);
var
 c,i: integer;
 s,d,e,f,q,q1,q2: string;
 struct: Integer;
 tab: TADCTable;
begin
 c := ListView8.SelCount;
 if MessageBox(Handle, PChar('Czy chcesz usunąć zaznaczone elementy?'+#13+Format('Ilość zaznaczonych elementów: %d', [c])),
              PChar('Usuwanie elementów'), MB_ICONQUESTION or MB_YESNO)=IDNO then exit;

    Tab:= TADCTable.Create(self);
 s := ''; d:=''; e := ''; f:='';
 with ListView8 do
  For i:=0 to Items.Count-1 do
   if Items[i].Selected then
    begin
    a:= 'SELECT STRUCT FROM structure';
    a:= a + ' WHERE PRIORITY='+IntToStr(Items[i].StateIndex);

    server.Server.ExecSQL('plastmet_rd', a);
    Tab.GetAtributesFrom(Form1.server.Server.Table);
    Tab.First;
    struct := Tab.FieldByName('STRUCT').AsInteger;
    Tab.Free;
    /usuwa z tabeli left_menu
     if e='' then
      e := e + 'PRIORITY='+IntToStr(Items[i].StateIndex)
     else
      e := e + ' OR PRIORITY='+IntToStr(Items[i].StateIndex);
     f:= 'DELETE FROM left_menu WHERE ';

     //usuwa z tabeli structure
     if s='' then
      s := s + 'PRIORITY='+IntToStr(Items[i].StateIndex)
     else
      s := s + ' OR PRIORITY='+IntToStr(Items[i].StateIndex);
     d:= 'DELETE FROM structure WHERE ';

     q:= 'UPDATE left_menu SET PRIORITY=PRIORITY-1';
     q:= q + ' WHERE PRIORITY>'+IntToStr(Items[i].StateIndex);

     q1:= 'UPDATE structure SET PRIORITY=PRIORITY-1';
     q1:= q1 + ' WHERE PRIORITY>'+IntToStr(Items[i].StateIndex);

     q2:= 'UPDATE structure SET STRUCT=STRUCT-1';
     q2:= q2 + ' WHERE STRUCT>'+IntToStr(struct);
    end;
   ShowMessage(f+e);
  server.DoSQL(f+e);
   ShowMessage(d+s);
  server.DoSQL(d+s);

   ShowMessage(q);
  server.DoSQL(q);
   ShowMessage(q1);
  server.DoSQL(q1);
   ShowMessage(q2);
  server.DoSQL(q2);
 i := 0;
 while i<ListView8.Items.Count do
  Begin
   if ListView8.Items[i].Selected then
     ListView8.Items[i].Delete
   else Inc(i);
  end;
 GetPageName;
 MessageBox(Handle, PChar('Usunięto zaznaczone obiekty z bazy danych'+#13+Format('Ilość usuniętych obiektów: %d', [c])),
              PChar('Obiekty usunięto'), MB_ICONINFORMATION or MB_OK);

end;

Jest może troche choasu ale może jakoś mi pomożecie, bo ja nie jestem zbyt zaawansowana.

Pozostało 580 znaków

2006-08-11 10:21
Ad
0

Wysyłanie na serwer SQL trochę trwa - trochę czyli tyle ile użytkownik kliknie na OK.


Pozostało 580 znaków

2006-08-11 10:28
0

a próbowałeś zamienić ShowMessage na inny komponent np. Label lub Edit? albo
Memo1.Lines.Add(f+e);
...
Memo1.Lines.Add(d+s);
...
Memo1.Lines.Add(q);
...
Memo1.Lines.Add(q2);

i przy okazji masz raportowanie z głowy hehe

Pozostało 580 znaków

2006-08-11 10:44
0
Maciek3200 napisał(a)

...a próbował zamienić ShowMessage...

Panowie nie popadajmy w rutynę ;)


"Jeżeli będę zajmował się tym, co myślą głupcy, nie będę miał czasu na to, o czym myślą ludzie inteligentni",Eric-Emmanuel Schmitt

Pozostało 580 znaków

2006-08-11 10:47
Ad
0

A nie ma w tym komponencie jakiejś funkcji czekania na wysłanie czy coś?


Pozostało 580 znaków

2006-08-11 10:59
0

Sorry za ostatniego posta.... Ja bym tam zamienił ShowMessage na Sleep(np. 1000) [green]


Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0