mając taką pentelkę

<? $abc = 0;
$pid=$res[0];
  for($i=0;$i<$Total_Tiers;$i++)
  { 
    $pid=sql($pid,$i);
	  if (count($pid) >0)
	  {
     $pid=join(",",$pid);
		 
	  }
 
 $abc = $abc+$tier[$i];	
 print "<TR> <TD align=center><FONT face=arial color=green size=1><B>
poziom $n: </b> ($tier[$i] osób)</font><BR>";

 $a=0;
 while ($a<count($pid))
 {
  print "<select><option>$pid[$a]</option></select> </td></tr>";
 $a++;
 }
$n=$i+1;
 }?>

i wiedząc że zmienna pid przechowuje kilka znaków wyświetla mi tylko pierwszy a ja bym chciał wszystkie poza przecinkami