komponent a tablica

0

Witam!
Mam taki problem:musze napisać komponent do obliczeń numerycznych na macierzach rzadkich. Najpierw dokonuje dyskretyzacji metada MES i tworze macierze A,Y i szukana X. Chce stworzyc komponent ktory bedzie mial możliwość podania z zewnatrz tablicy do funkcji np:
function oblicz_CG(var A:array of double):array of double;
begin
//kod
end;

i chce to umiescic w komponencie do ktorego podam

komponent.A:=jakas macierz ktora stworzylem(nie moze byc kopiowana tylko dzialania na istniejacej wewnatrz komponentu).
komponent.metodaliczenia:=CG i wtedy wywola funkcje oblicz_CG i uzyje tablicy np moja_tab w miejsce A.

Z gory dzieki za pomoc [diabel]

0

Tak na prawdę to nie zdałeś pytania. Jedyne co wywnioskowałem, to to że nie wiesz jak zacząć cokolwiek. Postaw konkretne pytanie o fragment który Cię zatrzymał wówczas dostaniesz odpowiedź. Jeżeli chcesz pomocy to poszukaj na forum podstaw tworzenia komponentów.

0

Ja proponuje napisać klase TMacierz do podstawowej obsługi macierzy. Metodami tej klasy były by: wczytywanie z jakiegoś źródła, jakieś operacje typu odwracanie, transponowanie, dodawanie/usuwanie wierszy/kolumn itp. itd.

Do tego napisz zestaw funkcji przyjmujących jako argumenty TMacierz, np.

 function Wyznacznik(Macierz: TMacierz): Real;
 function Suma(MacierzL, MacierzP: TMacierz): TMacierz;

Jeśli masz delphi .NET, to możesz zdefiniować operatory dla TMacierz (przypisanie, dodawanie etc.).

Wszystko wpakuj w jakiś unit, użycie komponentu nie pasuje do tego problemu.

0

własnie chodzi o to ze musi to byc komponent. Mam problem z wlasciwoscia property. Tzn czy da sie zrobic tak ze:
nterface

uses
SysUtils, Classes;

type
TNumericalMethods = class(TComponent)
private
FA_matrix : array of double;
protected

public
{ Public declarations }
published
property A_matrix:array of double read FA_matrix write FA_matrix;
end;

procedure Register;

implementation

procedure Register;
begin
RegisterComponents('Standard', [TNumericalMethods]);
end;

end.

nie moge zamiescic w wlasciwosci property tablicy a musza ja zczytac do komponentu i dalej juz mam funkcje ktore bazyja na tej macierzy. Kłade na forme komponent tworze w programie macierze i dalej korzystam z komponentu aby rozwiazac rownanie liniowe macierzowo. Jak wlasnie poslugiwac sie macierza, ale nie chodzi mi o zkopiowanie np macierzy

for i:=low(mac_z_programu) to high(mac_z_programu) do komponent.zmienna:= mac_z_programu[i];

wewnatrz komponentu musze dzialac na macierzy juz istniejacej, a nie stworzyc nowa i przypisac do niej elementy.

0
type
 TMyMatrix: array of Double;
type
 TNumericalMethods = class(TComponent)
 private
  FA_matrix : TMyMatrix;
 protected

 public
  { Public declarations }
 published
  property A_matrix:TMyMatrix read FA_matrix write FA_matrix;
 end;

i powinno grać

0

akurat do tego juz sam doSZEDŁem:

unit NumericalMethods;

interface

uses
SysUtils, Classes, Math;

type
TVector = array of double;

TNumericalMethods=class(TComponent)
private
{ Private declarations }
Fmatrix :TVector;
FText :String;
protected
{ Protected declarations }
public
{ Public declarations }
published
{ Published declarations }
property A_matrix : TVector read Fmatrix write Fmatrix;
property Text: String read FText write FText;
end;

procedure Register;

implementation

procedure Register;
begin
RegisterComponents('Standard', [TNumericalMethods]);
end;

end.

W object inspectorze widzi Text i wszystko sie poprawnie odbywa w projekcie do ktorego wrzucilem komponent numericalmethods. Robie sobie przypisanie Numericalmethod1.text:='aaa' potem po nacisnieciu buttona form1.caption:=numericalmethod1.text i wszystko gra.
Zdefiniowalem typ w programie

private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
type
TMatrix=array of array of double;
TVector=array of double;

potem klikam na buttona:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
SetLength(matrix,8); //matrix jest Tvector
for i:=low(matrix) to high(matrix) do matrix[i]:=i+0.01;
end;

i probuje przypisac do komponentu Numericalmethods1 wlasnie tablice matrix

Numericalmethods1.A_matrix:=matrix; i wyskakuje incompatible types

czemu?? [???]

wewnatrz komponentu chce operowac na tej macierzy przypisanej do numericalmethods.A_matrix i np tworzyc jej wyznacznik

0

To dziwne, bo u mnie wszystko OK. Ale przecież nie musisz tworzyć matrix, możesz bezpośrednio operować na A_matrix

SetLength(Numericalmethods1.A_matrix, 8); ...

A tak w ogóle to dleczeogo A_matrix i matrix to array of double a nie array of array of double ???????????

0

jeśli chcesz się do property'a odwoływać przez index to go trzeba inaczej zdefiniować

type
 TVector = array of double;

 TNumericalMethods=class(TComponent)
 private
  { Private declarations }
  Fmatrix :TVector;
  FText  :String;
  function GetA_matrix(Index: Word): Double;
  procedure SetA_matrix(Index: Word; const Value: Double);
 protected
  { Protected declarations }
 public
  { Public declarations }
 published
  { Published declarations }
  property A_matrix[Index: Word]: Double read GetA_matrix write SetA_matrix;
  property Text: String read FText write FText;
 end;

function TNumericalMethods.GetA_matrix(Index: Word): Double;
begin
 { sprawdzenie zakresu }
 if (Index >= Length(Fmatrix)) then
  raise Exception.Create('Index out of bounds.');
 { pobranie wartosci }
 Result := Fmatrix[Index];
end;

procedure TNumericalMethods.SetA_matrix(Index: Word; const Value: Double);
begin
 { sprawdzenie zakresu }
 if (Index >= Length(Fmatrix)) then
  raise Exception.Create('Index out of bounds.');
 { dodanie wartości }
 Fmatrix[Index] := Value;
end;

jesli się gdzieś w nazewnictwie nie walnąłem to będzie działać. Oczywiście pozostaje kwestia ustalania rozmiaru tablicy - można np. w konstruktorze przekazywać rozmiar, można dodatkową właściwość dodać, można w SetA_matrix zamiast wywalać wyjątek zwiększać rozmiar tablicy - to już jak chcesz

EDIT: adf88 po to pakuje to w klasę żeby nie grzabać wprost na właściwościach (mówię o SetLength(NumericalMethods.A_matrix, xx);)

0

ale ja dostaje macierz w wyniku dyskretyzacji czyli mam juz jakas i musze ta macierz dodac tak zeby byla widoczna dla funkcji wewnatrz komponentu.Czyli informuje komponent ze matrix typu Tvector(tak ma byc -z macierzy sa zapisywane tylko elementy niezerowe do wektora)to ta ktora ma byc uzyta w komponenci np w funkcji dodawanie(A:Tvector):Tvector;
czyli komponent.A_matrix:=matrix_dyskretyzowanie
potem wywoluje sobie komponent.dodawanie;

i do np X:Tvector zczytanego takze w komponencie wypisuje wynik tej funkcji.

Czy w object inspectorze widzisz wlasciwosc A_matrix?? bo ja nie-nie wiem czemu bo text jest widoczne

Ten komponent ma ulatwic ludzia obliczenia numeryczne w Metodzie Elementów Skonczonych.
Czyli koles sobie tworzy te swoje macierze i najlepiej instrukcja NumericalMethods1.A_matrix:=macierz_kolesia przypisuje ja do komponentu(w identyczny sposob przypisuje wektory X oraz B) potem wybiera metode NumericalMethods.MetodaLiczeni:=mlGauss;

i to mu liczy samo oraz wrzuca wynik do X(operuje przez rekurencje na tablicy X);

0
crowa napisał(a)

Czy w object inspectorze widzisz wlasciwosc A_matrix?? bo ja nie-nie wiem czemu bo text jest widoczne
Musisz napisać TPropertyEditor

Dlaczego to ciągle wektory a nie macierze ? Proponuje konstrukcje taką: macierz tylko do odczytu (tablica, nie jej pola) + funkcja ustalająca rozmiar:

 TMatrix = array of array of double;

 TNumericalMethods=class(TComponent)
 private
  Fmatrix :TMatrix;
  FText  :string;
  FWidth  :Integer;
  FHeight :Integer;
 public
  procedure SetAMatrixSize(Width, Height: Integer);
 published
  property A_matrix : TMatrix read Fmatrix;
  property Text: String read FText write FText;
 end;


procedure TNumericalMethods.SetAMatrixSize(Width, Height: Integer);
var i: Integer;
begin
 FWidth := Width;
 FHeight := Height;
 SetLength(Fmatrix, Height);
 for i := 0 to Height - 1 do SetLength(FMatrix[i], Width);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i, j: integer;
 methods: TNumericalMethods;
begin
 methods := TNumericalMethods.Create(Form1);
 methods.SetAMatrixSize(8, 8);
 for i := 0 to 7 do
  for j := 0 to 7 do
   methods.A_matrix[i, j] := i*8+j;
end;

Albo
property Width: Integer read FWidth write SetWidth;
property Height: Integer read FHeight write SetHeight;

do tego dopisac procedury SetWidth, SetHeight

Można dorzucić jeszcze metode
procedure CopyToAMatrix(Macierz: TMacierz);
która skopiuje zawartość Macierz do Fmacierz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1