Jak pobrać dane podmiotu gospodarczego z bazy GUS?

0

Próbuję pobrać dane podmiotu z bazy GUS na podstawie numeru NIP.

Przy pomocy WSDL Importer próbowałem zbudować interfejs do webserwisu i interfejs się tworzy, ale nie działa jak tego oczekuję (sypie błędami) , więc postanowiłem zejść poziom niżej i wykorzystać wprost klasę THTTPReqResp tak jak w poniższej, testowej funkcji:

function test: string;
var
 lHttpReqResp: THTTPReqResp;
 lSoapEnvelope: string;
 lMemStream: TMemoryStream;
begin
 result := 'OK';
 lHttpReqResp := THTTPReqResp.Create(nil);
 lMemStream := TMemoryStream.Create;
 try
  lSoapEnvelope := //
   ' <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ' + //
   '<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ns="http://CIS/BIR/PUBL/2014/07"> ' + //
   ' <soap:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> ' + //
   '  <wsa:To>https://wyszukiwarkaregontest.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc</wsa:To> ' + //
   '  <wsa:Action>http://CIS/BIR/PUBL/2014/07/IUslugaBIRzewnPubl/Zaloguj</wsa:Action> ' + //
   ' </soap:Header> ' + //
   ' <soap:Body> ' + //
   '  <ns:Zaloguj> ' + //
   '   <ns:pKluczUzytkownika>abcde12345abcde12345</ns:pKluczUzytkownika> ' + //
   '  </ns:Zaloguj> ' + //
   ' </soap:Body> ' + //
   '</soap:Envelope> ';
  try
   lHttpReqResp.UseUTF8InHeader := True;
   lHttpReqResp.Connect(False);
   lHttpReqResp.URL := 'https://wyszukiwarkaregontest.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc';
   lHttpReqResp.InvokeOptions := [soNoValueForEmptySOAPAction];
   lHttpReqResp.Execute(lSoapEnvelope, lMemStream);
  except
   on e: Exception do
    result := e.Message;
  end;
 finally
  lMemStream.Free;
  lHttpReqResp.Free;
 end;
end; 

Rezultatem funkcji jest string ''OK" albo string z opisem błędu (e.message).
Niestety, w rezultacie dostaję takie coś:

Cannot process the message because the content type 'text/xml; charset="utf-8"' was not the expected type 'multipart/related; type="application/xop+xml"'. (415) - 'https://wyszukiwarkaregontest.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc'
0

Wydaje mi się, że error nie mógł być lepszy - poszukaj jak w THTTPReqResp zmienia się content-type na ten co chce serwer i zobacz czy pójdzie

0

@krwq
szukam cały dzień ale bez rezultatu
webserwisy nie są moją mocną stroną

0

@grzegorz_so, ja nie uzywalem Delphi od jakis 7 lat, nigdy nie robilem w nim webserwisu ani nie uzywalem THTTPReqResp i pierwszy wynik na googlu mi wyswietlil jak to zrobic.

Ustawiasz event: OnBeforePost na tak jak napisali w tym poscie:
https://stackoverflow.com/questions/13345540/how-to-add-overwrite-a-http-header-using-thttpreqresp
tylko zmien content-type na ten co masz napisane w errorze

0

@krwq:
Próbowałem to zanim wrzuciłem temat na forum
Teraz już nie pamiętam co było nie tak, być może miałem wtedy jakiś inny błąd, sprawdzę to ponownie

4

W załączniku masz gotowy wygenerowany moduł z WSDLa (generowałem w jakimś nowszym Delphi, XE7) oraz klasę do ogarnięcia tego. Używa się to tak (ten x to tylko żebyś wiedział co jest co :)):

procedure AddressFromNIP(const NIP: string);
const
 UserKey = 'klucz użytkownika';
var
 wyszukiwarka: TWyszukiwarkaRegon;
 node: IXMLNode;
begin
 try
  wyszukiwarka := TWyszukiwarkaRegon.Create;
  if wyszukiwarka.Login(UserKey) then
  begin
   if wyszukiwarka.InfoByNIP(NIP) then
   begin
    node := wyszukiwarka.SearchResult.ChildNodes.FindNode('root').ChildNodes.FindNode('dane');
    x.NIP := NIP;
    x.Name := node.ChildNodes.FindNode('Nazwa').Text;
    x.Street := node.ChildNodes.FindNode('Ulica').Text;
    x.Number := '';
    x.PostalCode := node.ChildNodes.FindNode('KodPocztowy').Text;
    x.City := node.ChildNodes.FindNode('Miejscowosc').Text;
    x.Country := '';

    node := node.ChildNodes.FindNode('Regon');
    if (node <> nil) and (node.text <> '') then
    begin
     if wyszukiwarka.FullReport(node.Text) then
     begin
      node := wyszukiwarka.SearchResult.ChildNodes.FindNode('root').ChildNodes.FindNode('dane');
      if (node <> nil) and node.HasChildNodes then
      begin
       x.NIP := NIP;
       x.Name := node.ChildNodes.FindNode('praw_nazwa').Text;
       x.Street := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzUlica_Nazwa').Text;
       x.Number := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzNumerNieruchomosci').Text;
       x.PostalCode := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzKodPocztowy').Text;
       x.City := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzMiejscowosc_Nazwa').Text;
       x.Country := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzKraj_Nazwa').Text;
      end;
     end
     else
      x.ErrorMsg := wyszukiwarka.ErrorMessage;
    end;
   end
   else
    x.ErrorMsg := wyszukiwarka.ErrorMessage;
   wyszukiwarka.Logout;
  end;
 except
  on E: Exception do
  begin
   ShowMessage(E.Message);
  end;
 end;
end;
3

A bez modułu taka zabawa na piechotę.

type
 TGUSActions = (gaZaloguj, gaDanePobierzPelnyRaport); //itd
//ciach
procedure TForm2.BeforeRRPost(const HTTPReqResp: THTTPReqResp; Data: Pointer);
const
 sActions: array [Low(TGUSActions)..High(TGUSActions)] of String = (
  'action="http://CIS/BIR/PUBL/2014/07/IUslugaBIRzewnPubl/Zaloguj"',
  'action="http://CIS/BIR/PUBL/2014/07/IUslugaBIRzewnPubl/DanePobierzPelnyRaport"'
  ); //itd
 cContentHeader = 'Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;';
 cSidHeader = 'sid: ';
begin
 HttpAddRequestHeaders(Data, PChar(cContentHeader + sActions[fGUSaction]), Length(cContentHeader + sActions[fGUSaction]), HTTP_ADDREQ_FLAG_REPLACE);
 if Length(fSessionId) > 0 then
  HttpAddRequestHeaders(Data, PChar(cSidHeader + fSessionId), Length(cSidHeader + fSessionId), HTTP_ADDREQ_FLAG_ADD);
end;

function TForm2.CreateGUSFrame(Action, Body: string): string;
begin
 result:=
  '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ' +
  '<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ns="http://CIS/BIR/PUBL/2014/07"> ' +
  ' <soap:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> ' +
  '  <wsa:To>https://wyszukiwarkaregontest.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc</wsa:To> ' +
  '  <wsa:Action>' + Action + '</wsa:Action> ' +
  ' </soap:Header> ' +
  ' <soap:Body> ' +
  Body +
  ' </soap:Body> ' +
  '</soap:Envelope>';
end;

function ExtractData(sBegin, sEnd, sData: string): string;
var
 iStartPos, iEndPos: integer;
begin
 Result := '';
 iStartPos := Pos(sBegin, sData) + Length(sBegin);
 iEndPos := PosEx(sEnd, sData, iStartPos);
 if (iStartPos > Length(sBegin)) and (iEndPos > iStartPos) then Result := Copy(sData, iStartPos, iEndPos - iStartPos);
end;

function TForm2.Test: string;
var
 lHttpReqResp: THTTPReqResp;
 lSoapEnvelope: string;
 lStrStream: TStringStream;
 sBody: string;
begin
 result := 'OK';
 fSessionId:= '';
 lHttpReqResp := THTTPReqResp.Create(nil);
 lStrStream := TStringStream.Create;
 try
  sBody:=
   '  <ns:Zaloguj> ' +
   '   <ns:pKluczUzytkownika>abcde12345abcde12345</ns:pKluczUzytkownika> ' +
   '  </ns:Zaloguj> ';

  lSoapEnvelope:= CreateGUSFrame('http://CIS/BIR/PUBL/2014/07/IUslugaBIRzewnPubl/Zaloguj', sBody);

  try
   lHttpReqResp.OnBeforePost:= BeforeRRPost;
   lHttpReqResp.UseUTF8InHeader := True;
   lHttpReqResp.Connect(False);
   lHttpReqResp.URL := 'https://wyszukiwarkaregontest.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc';
   lHttpReqResp.InvokeOptions := [soNoValueForEmptySOAPAction];

   fGUSaction:= gaZaloguj;
   lHttpReqResp.Execute(lSoapEnvelope, lStrStream);

   lStrStream.Position:= 0;

   //tu wyciągnać ZalogujResult to chyba ma być SessionId
   fSessionId:= ExtractData('<ZalogujResult>', '</ZalogujResult>', lStrStream.ReadString(lStrStream.Size));

   lStrStream.Clear;


   sBody:=
    '  <ns:DanePobierzPelnyRaport> ' +
    '  <ns:pRegon>00033150100000</ns:pRegon> ' +
    '  <ns:pNazwaRaportu>PublDaneRaportPrawna</ns:pNazwaRaportu> ' +
    '  </ns:DanePobierzPelnyRaport>';

   lSoapEnvelope:= CreateGUSFrame('http://CIS/BIR/PUBL/2014/07/IUslugaBIRzewnPubl/DanePobierzPelnyRaport', sBody);

   fGUSaction:= gaDanePobierzPelnyRaport;
   lHttpReqResp.Execute(lSoapEnvelope, lStrStream);

   lStrStream.Position:= 0;

   Memo1.Text:= lStrStream.ReadString(lStrStream.Size);
  except
   on e: Exception do
    result := e.Message;
  end;
 finally
  lStrStream.Free;
  lHttpReqResp.Free;
 end;
end;
0

@abrakadaber: , @kAzek
dzięki, muszę to wypróbować

0

@kAzek:
wielkie dzięki, Twoje rozwiązanie działa :))

0

@abrakadaber:
Dzięki za chęć pomocy ale moje Delphi jest trochę za stare. Gdyby nie było tak stare to sam bym w ten sposób rozwiązał problem, bo od tego własnie zacząłem :)

0

znaczy co kod, który Ci podałem nie działa? Przecież sam kod się niczym nie różni - różnica była w narzędziu, którego używa delphi do wygenerowania kodu z WSDLa - te ze starszych wersji nie dają rady. Ale gotowy kod nawet na D7 powinien zadziałać.

0

@abrakadaber:
Jest różnica w kodzie , w moim Delphi (D2010) klasa TInvokableClassRegistry nie posiada metody RegisterMethodInfo, tym samym kod się nawet nie skompiluje

0
abrakadaber napisał(a):

W załączniku masz gotowy wygenerowany moduł z WSDLa (generowałem w jakimś nowszym Delphi, XE7) oraz klasę do ogarnięcia tego. Używa się to tak (ten x to tylko żebyś wiedział co jest co :)):

procedure AddressFromNIP(const NIP: string);
const
 UserKey = 'klucz użytkownika';
var
 wyszukiwarka: TWyszukiwarkaRegon;
 node: IXMLNode;
begin
 try
  wyszukiwarka := TWyszukiwarkaRegon.Create;
  if wyszukiwarka.Login(UserKey) then
  begin
   if wyszukiwarka.InfoByNIP(NIP) then
   begin
    node := wyszukiwarka.SearchResult.ChildNodes.FindNode('root').ChildNodes.FindNode('dane');
    x.NIP := NIP;
    x.Name := node.ChildNodes.FindNode('Nazwa').Text;
    x.Street := node.ChildNodes.FindNode('Ulica').Text;
    x.Number := '';
    x.PostalCode := node.ChildNodes.FindNode('KodPocztowy').Text;
    x.City := node.ChildNodes.FindNode('Miejscowosc').Text;
    x.Country := '';

    node := node.ChildNodes.FindNode('Regon');
    if (node <> nil) and (node.text <> '') then
    begin
     if wyszukiwarka.FullReport(node.Text) then
     begin
      node := wyszukiwarka.SearchResult.ChildNodes.FindNode('root').ChildNodes.FindNode('dane');
      if (node <> nil) and node.HasChildNodes then
      begin
       x.NIP := NIP;
       x.Name := node.ChildNodes.FindNode('praw_nazwa').Text;
       x.Street := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzUlica_Nazwa').Text;
       x.Number := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzNumerNieruchomosci').Text;
       x.PostalCode := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzKodPocztowy').Text;
       x.City := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzMiejscowosc_Nazwa').Text;
       x.Country := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzKraj_Nazwa').Text;
      end;
     end
     else
      x.ErrorMsg := wyszukiwarka.ErrorMessage;
    end;
   end
   else
    x.ErrorMsg := wyszukiwarka.ErrorMessage;
   wyszukiwarka.Logout;
  end;
 except
  on E: Exception do
  begin
   ShowMessage(E.Message);
  end;
 end;
end;

Witam,
Mam takie pytanie - w jaki sposób można odczytać numer budynku? W podanym kodzie jest x.Number := ''; czy numer jest w polu z ulicą?
pozdrawiam

0

numer jest w pełnym raporcie FullReport, linia x.Number := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzNumerNieruchomosci').Text; ale kto by tam gotowce do końca czytał...

3

Odkopię trochę stary wątek dla potomnych.
W innym temacie szukałem "najlepszego" rozwiązania na pobranie danych firmy na podstawie nip-u. Tak jak myślałem, istnieją opinie że baza GUS-u jest trochę lepsza od bazy CEIDG.

Chcąc z niej skorzystać można samemu pokombinować lub użyć kilku gotowych rozwiązań dostępnych chociażby tutaj na forum.
Najciekawsze wydaje mi się rozwiązanie kolegi @abrakadaber Jak pobrać dane podmiotu gospodarczego z bazy GUS? Niestety pisał je dość dawno temu, gdy chyba jeszcze nie było wersji BIR1.1 tylko stara wersja BIR1.
Niby nie ma dużo różnic miedzy tymi wersjami ale jednak jest coś co jest ważne.
Przechodząc do szczegółów: interesujące dane pobiera się jako raport powiedzmy: zwykły albo pełny.
Problemem wersji BIR1, jest to że w raporcie "zwykłym" brakuje numeru nieruchomości i numeru lokalu! Jest to dość irytujące.

W wersji BIR1.1 te dane zostały już dołożone.
Oczywiście, zawsze można użyć raportu pełnego, ale tam dane są rozbite na osoby fizyczne, rolnicy, spółki, jednostki administracji. Jest to dość dużo do kodowania a szczerze, szkoda na to trochę czasu oczekując prostej funkcji do pobierania danych.

Na szczęście podłączenie się pod nową wersję BIR jest dziecinnie proste (szczerze, to już jesteśmy podłączeni, tylko używamy złego wywołania), po pierwsze, klucz który otrzymujemy z gus-u (wyjątkowo łatwo go zdobyć) działa z nową wersją bez problemu, po drugie, w kodzie kolegi @abrakadaber w pliku WyszukiwarkaRegon.pas wystarczy odszukać funkcję InfoByNIP:

function TWyszukiwarkaRegon.InfoByNIP(const NIP: string): Boolean;
var
 body: string;
begin
 body := '';
 body := body + '<ns:pParametryWyszukiwania>'#13#10;
 body := body + ' <dat:Nip>' + NIP + '</dat:Nip>'#13#10;
 body := body + '</ns:pParametryWyszukiwania>'#13#10;
 FSearchResult := XMLFromResponse(GetResponse('DaneSzukaj', body));
 Result := FSearchResult <> nil;
 if not Result then
  GetErrorMessage;
end;

I zmienić linię:

FSearchResult := XMLFromResponse(GetResponse('DaneSzukaj', body));

na

FSearchResult := XMLFromResponse(GetResponse('DaneSzukajPodmioty', body));

Później już spokojnie można użyć odpowiednich nodów w kodzie który kolega podrzucił:

node := wyszukiwarka.SearchResult.ChildNodes.FindNode('root').ChildNodes.FindNode('dane');
    x.NIP := NIP;
    x.Name := node.ChildNodes.FindNode('Nazwa').Text;
    x.Street := node.ChildNodes.FindNode('Ulica').Text;
    x.Number := node.ChildNodes.FindNode('NrNieruchomosci').Text; // już działa
    x.Nrlokalu := node.ChildNodes.FindNode('NrLokalu').Text; // i to też działa
    x.PostalCode := node.ChildNodes.FindNode('KodPocztowy').Text;
    x.City := node.ChildNodes.FindNode('Miejscowosc').Text;
    x.Country := '';

I to wszystko. Dzięki @abrakadaber

0

Zauważyłem ten temat dlatego zamieszczam tutaj pytania gdyż jest związane z tym tematem. Poniżej wysyłam dane jakie wysyłam - wyglądają na poprawne a otrzymuje HTTP 400 Bad Request.

Czy ktoś może rzucić fachowym okiem co jest źle? Robiłem to na podstawie dokumentacji z BIR

POST /wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip,deflate
User-Agent: Borland SOAP 1.2
Content-Length: 645
Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action="http://CIS/BIR/PUBL/2014/07/IUslugaBIRzewnPubl/DaneSzukajPodmioty"
Cache-Control: no-cache
Connection: Keep-Alive
POST https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc HTTP/1.1
Host: wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ns="http://CIS/BIR/PUBL/2014/07" xmlns:dat="http://CIS/BIR/PUBL/2014/07/DataContract">
<soap:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
<wsa:To>https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc</wsa:To>
<wsa:Action>https://CIS/BIR/PUBL/2014/07/IUslugaBIRzewnPubl/DaneSzukajPodmioty</wsa:Action>
</soap:Header>
<soap:Body>
<ns:DaneSzukajPodmioty>
<ns:pParametryWyszukiwania>
<dat:Nip>9991119911</dat:Nip>
</ns:pParametryWyszukiwania>
</ns:DaneSzukajPodmioty>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

1

Masz 2x POST

POST /wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc HTTP/1.1
POST https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc HTTP/1.1

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1