grzegorz_so

715 punktów #170 / 4039
5 pkt za Ocena postu
2017-04-27 19:47

Masz skopane wyliczanie współrzędnych, sprawdź sobie pod debuggerem że już dla pierw...

5 pkt za Ocena postu
2017-04-27 16:52

Masz skopane wyliczanie współrzędnych, sprawdź sobie pod debuggerem że już dla pierw...

15 pkt za Akceptacja postu
2017-04-27 16:49

Masz skopane wyliczanie współrzędnych, sprawdź sobie pod debuggerem że już dla pierw...

5 pkt za Ocena postu
2017-04-27 16:32

skąd taki wniosek że Sender=nil ? sprawdziłem prostym kodem i Sender jest obiektem k...

5 pkt za Ocena postu
2017-04-27 13:30

skąd taki wniosek że Sender=nil ? sprawdziłem prostym kodem i Sender jest obiektem k...

5 pkt za Ocena postu
2017-04-18 19:48

może klauzula UNION albo UNION ALL która skleja w jedną tabelę wyniki tych czterech...

5 pkt za Ocena postu
2017-04-15 10:19

bez '.create' bez '.free' i bez wycieków pamięci procedure TF_dokument.Button4Click(...

-15 pkt za Akceptacja postu
2017-04-15 10:19

bez '.create' bez '.free' i bez wycieków pamięci procedure TF_dokument.Button4Click(...

5 pkt za Ocena postu
2017-04-14 16:24

bez '.create' bez '.free' i bez wycieków pamięci procedure TF_dokument.Button4Click(...

15 pkt za Akceptacja postu
2017-04-14 15:46

bez '.create' bez '.free' i bez wycieków pamięci procedure TF_dokument.Button4Click(...