Brak mi już sił i nerwów:
Mam usługę która czyta plik csv(wygenerowany na innym kompie, ale ścieżka jest lokalna) i zapisuje zawartość do bazy. Musiałem zainstalować ją teraz na Win7 i zaczęły się cuda, na XP działało dobrze...
Cały czas dostaję wyjątek - brak dostępu do pliku bla bla (tam gdzie jest WorkBooks.Open)
1) Wyłączyłem UACa
2) Otwieram plik z parametrem do odczytu
3) ustawiłem uprawnienia w katalogu w którym są pliki na full access dla każdej grupy (sprawdziłem - kopiowany plik ma full_access)
4) zalogowałem usługę z kontem administratora

I oczywiście nic to nie dało !! W aplikacji typu okienko działa dobrze. Z kolei u kumpla na Win7, plik otwiera poprawnie.
Zauważyłem też, że jeśli ja stworzę własny plik CSV to wtedy działa - stąd wniosek że "pluje się" o to, że plik został stworzony na innym komputerze.
To jest samplowy kod, którym testuje to otwarcie pliku:

procedure TService1.ServiceCreate(Sender: TObject);
var
 Path, Log, Ex, Ex2: string;
 Excel: OleVariant;
 F: TextFile;
 OK : Boolean;
begin
 OK := True;
 Path := ExtractFileDir(ParamStr(0));
 Log := Path + '\log.txt';
 Ex := Path + '\plik.csv';
 Ex2 := Path + '\tmp.csv';
 CopyFile(PChar(Ex), PChar(Ex2), False);

 AssignFile(F, Log);
 Rewrite(F);

 Excel := CreateOleObject('Excel.Application');
 Excel.DisplayAlerts := False;

 if FileExists(Ex2) then
 begin
   Append(F);
   WriteLn(F, 'Plik istneije');
   CloseFile(F);
 end
 else
 begin
   Append(F);
   WriteLn(F, 'Plik nie istneije');
   CloseFile(F);
 end;

 try
  Excel.WorkBooks.Open(Ex2, True, True);
 except on E: Exception do
  begin
   Append(F);
   WriteLn(F, E.Message);
   CloseFile(F);
   OK := False;
  end;
 end;

 if OK then
 begin
  Append(F);
  WriteLn(F, Excel.Cells[1,1]);
  CloseFile(F);
 end;

 Excel.Quit;
 Excel := UnAssigned;
end;