Siema

Mam taki kod:

try
  IEApp := CreateOLEObject('InternetExplorer.Application');
except
  Exit;
  end;
IEApp.Visible := true;
IEApp.Navigate(Url);

I ten kod otwiera mi przeglądarkę IE i w niej stronę(Url)

Mój problem polega na tym Jak wykryć załadowanie się strony

Znalazłem coś podobnego tylko że w C#
Na stronie: http://www.codeguru.pl/article-628.aspx

[Kod C#]

pDWebBrowserEvents2.DocumentComplete += new SHDocVw.DWebBrowserEvents2_DocumentCompleteEventHandler(DocumentComplete);