Jak po pobrani Uchwytu Okna Dos'u wysłac do niego jakas komende ? (np. : 'dir')

var
H : THandle;
begin
H := FindWindow(nil, 'Tryb MS-Dos');
SendMessage(H, WM_SETTEXT, Longint(PChar('dir'+#13)), 0);
end;

Ten kod nie działa... :( --Ozyrys Pozdrawiam {hello}
Delphi 6