Rozkładanie gif'a

0

Wiem że animacja gif składa się z wielu obrazów i danej która informuje z jaką szybkością mają być one wyświetlane. Czy można jakoś wyciągnąć wszystkie te obrazy? I umieścić np w image?

0

można

0

Jak? Jakim s[posobem? Mozna prosić funkcje albo kodzik??

0

Ściągnij TGIFImage ported to Delphi 7 ze strony http://finn.mobilixnet.dk/delphi/
Poczytaj dołączoną dokumentację.

Ponżej masz procedurkę wyciągającą poszczególne obrazki GIFa jako bitmapy:

uses
 ..., GIFImage, ...;

procedure ExtractGIFImages(GIFFile: string; Prefix: string = 'GIF_');
var
 GIF: TGIFImage;
 GSI: TGIFSubImage;
 i: integer;
 fName: string;
begin
 if not FileExists(GIFFile) then Exit;

 GIF := TGIFImage.Create;
 try
  GIF.LoadFromFile(GIFFile);
  for i := 0 to GIF.Images.Count - 1 do
  begin
   GSI := GIF.Images[i];
   fName := Format(Prefix + '%.3d', [i + 1]) + '.bmp';
   GSI.Bitmap.SaveToFile(fName);
  end;
 finally
  GIF.Free;
 end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1