Witam!
Spójrzcie na to:
user image (widać zrzut? jeśli nie to: "http://jaamo.freeownhost.com/coto.JPG")
Te dwie pionowe krechy po spacji po W1 w pierwszej i drugiej linii - co to za znaki?
Trochę szczegółów:
Ten przykładowy tekst został wczytany do kontrolki Edit Box (multiline) z pliku *.txt. Następnie "wyciąłem" zawartość pojedynczej linii poprzez odnalezienie symbolu "\n" i tą zawartość wstawiłem do kontrolki List Box i wtedy się "to" pojawiło.Oczywiście w EditBox znaku tego nie było.
Wiecie co to za znak? Jak się do niego dobrać? Np. co wpisać do m_strCos.Find(" ") aby sprawdzić czy znak ten występuje w linii przed "\n"?
Wiem, że teoretycznie można go po prostu obciąć, ale z pewnych względów nie mogę tak postąpić.


Najlepszym rozwiązaniem zawsze okazuje się to, któe odrzuciłeś na początku...