Czesc
Jak zapisac do pliku zawartosc ListView a potem ja odczytac???