mam problem z używaniem resources w moim projekcie. Mam obrazek, który w pewnej sytuacji chcę podmieniać innym z moich zasobów. Gdy jednak próbuję odwołać się do tego zasobu, dostaję:

An unhandled exception of type 'System.Resources.MissingManifestResourceException' occurred in mscorlib.dll

Additional information: Could not find any resources appropriate for the specified culture or the neutral culture.  Make sure "MyNamespace.RCMessageBox.resources" was correctly embedded or linked into assembly "MyConsoleApp" at compile time, or that all the satellite assemblies required are loadable and fully signed.

Odpowiedni plik mam dołczony do zasobów, zasób jest też odpowiednio nazwany. Linia w której dostaję błąd to:

this->pictureBox1->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^  >(resources->GetObject(L"Icon.Clean")));