Błąd aplikacji okienkowej

0
#define WIN64_LEAN_AND_MEAN
#include <windows.h>

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
	return 0;
}

Przy takim kodzie mam następujący błąd:
MSVCRTD.lib(exe_main.obj) : error LNK2019: nierozpoznany zewnętrzny symbol _main przywołany w funkcji "int __cdecl invoke_main(void)" ([email protected]@YAHXZ)

dlaczego tam pojawia się wzmianka o cdecl, skoro z tego co czytałem WINAPI to makro dla stdcall? W Visualu jakaś instrukcja powinna brzmieć inaczej?

0

Spróbuj tak:

int APIENTRY wWinMain(_In_ HINSTANCE hInstance,
           _In_opt_ HINSTANCE hPrevInstance,
           _In_ LPWSTR  lpCmdLine,
           _In_ int    nCmdShow)
{
   return 0;
}
0

Linker poszukuje zwykłej funkcji main wiec problemem raczej jest rodzaj build-a. Musiałeś źle skonfigurować projekt i nie jest to aplikacja specyficzna dla Windows.

Gooogle znalazło coś takiego: https://mihirknows.blogspot.com/2009/06/error-1-error-lnk2019-unresolved.html

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1