Poszukiwanie największego okresu w tablicy binarnej ( choć nie tylko)

0

Witam
Proszę o pomoc w napisaniu programiku:

 1. posiadamy tablicę np. tb1={1,0,0,1,1,0,0,1}
 2. wyznaczamy okres dla tb1 -> tutaj 4
  oraz przypadek uzupełnienia
 3. posiadamy tablicę np. tb1={1,0,0,0,1,0,0} + {0}
  4 . wyznaczamy okres dla tb1 -> tutaj też 4

a dokładniej :
tab1 to tabela bitów ( choć generalnie może to być też tabela znaków, ale ograniczmy się do bitów)

ZAGADNIENIE GŁÓWNE

zamieniając liczbę ( dziesiętną) 153 na dwójkową otrzymamy 10011001.

pod pojęciem okresu rozumiem :

długość ciągu bitów który się powtarza np.:

(dec)2457=(bin)100110011001

100110011001-> 100110011001 ->100110011001

okres 4 ->bity 1001

program ma zwrócić wartość 4 - czyli wielkość okresu

PRZYPADEK UZUPEŁNIENIA

(dec)17=(bin)10001

możemy dodawać znak nie zmieniający wartości czyli '0' na końcu w celu uzyskania okresu

tutaj możemy dodać aż 3 '0'

(dec)17=(bin)10001=(bin)10001000 -> 10001000 ->10001000

okres 4 ->bity 1000

program ma zwrócić wartość 4 - czyli wielkość okresu
0

a w tym programiku z czym konkretnie masz problem?

0

Napisałem coś takiego i nie działa mi poprawnie metoda faza, pozostałe są ok, oraz nie mogę dopatrzeć się gdzie zrobiłem błąd


#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>

using namespace std;
class d2b{
private:
public:
  vector<int> bin;

  void set( int i){
    bin.clear();
    while(i!=0){
      bin.push_back(i%2);
      i/=2;
    }
    return ;
  };
  int bin2dec() const{
    int res=0;
    for (int i =0; i<bin.size(); i++){
      res=res+pow(2,i)*bin[i];
    }
    return res;
  };
  d2b(int n=0){
    while(n!=0){
      bin.push_back(n%2);
      n/=2;
    }
  };
  int faza()const {
    int res;
    int l=bin.size();
    bool ok;
    for (int f = 1; f < l; f++) {
      ok = false;
      for (int i = 0; i < l - f; i++) {
        if (bin[i] == bin[i + f]) {
          ok = true;
        }
      }
      if (ok) {
        res= f;
      }else{
        res=0;
      }
    }
    return res;
  };  int size()const{
    return bin.size();
  };
// FRIEND
  friend ostream & operator<<(ostream &o, const d2b& obj);
};
ostream & operator<<(ostream &os, const d2b & obj){
  os<< "Numer="<<obj.bin2dec();
  os<< " Size="<<obj.size()<< " BIN=";
  for (unsigned int idx=0; idx<obj.bin.size(); idx++)
    os <<obj.bin[idx];
  os << " Faza="<<obj.faza()<< endl;
  return os;
}
int main()
{
  d2b ob(1005);
  cout << ob << endl;
  for(int i =0; i<512; i++){
    ob.set(i);
    cout << ob;
  }
  return 0;
}

```.
1

Definicję

 długość ciągu bitów który się powtarza np.:

podał prowadzący, czy to jest Twoja uproszczona wersja?
Jeśli prowadzący, to są kłopoty, bo definicja jest nieprecyzyjna.
Czy 10 w ciągu 101011 się powtarza i okresem jest 2?
Co jest okresem w ciągu 1001100110011001, 4 czy 8?

0
 Czy 10 w ciągu 101011 się powtarza i okresem jest 2?

nie, bo w 3 okresie się nie sprawdza.

 Co jest okresem w ciągu 1001100110011001, 4 czy 8?

4 - wybieramy najmniejszy okres, bo każda całkowita wielokrotność okresu jest też okresem

0

rozwiązałem problem, ale chciałbym "poprawić kod" tzn żeby program wykorzystywał bardziej szablony ( zaróbno liczby jak i okresy były zapisane w vectorach) oraz żeby były funktory.
Proszę o dalszą pomoc

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>

using namespace std;
class d2b{
private:
vector<int> bin;
bool faza_test(int f)const {
  bool rest=true;
   for (int i = 0; i < bin.size() - f; i++){
    rest=true;
    if (bin[i] != bin[i + f]) {
      rest=false;
      break;
    }
   }
  return rest;
}
public:
  //int number;

  void set( int i){
    //i;
    bin.clear();
    while(i!=0){
      bin.push_back(i%2);
      i/=2;
    }
    return ;
  };
  int bin2dec() const{
    int res=0;
    for (int i =0; i<bin.size(); i++){
      res=res+pow(2,i)*bin[i];
    }
    return res;
  };
  d2b(int n=0){
    //number=n;
    while(n!=0){
      bin.push_back(n%2);
      n/=2;
    }
  };
  int faza()const {
    int res=0;
    int l=bin.size();
    bool ok;
    for (int f = 1; f < l; f++) {
       ok=true;
      for (int i = 0; i < bin.size() - f; i++){
        ok=true;
        if (bin[i] != bin[i + f]) {
          ok=false;
        break;
      }
      }
      if (ok) {
        res= f;
        break;
      }
    }
    return res;
  };
  int size()const{
    return bin.size();
  };
// FRIEND
  friend ostream & operator<<(ostream &o, const d2b& obj);
};
ostream & operator<<(ostream &os, const d2b & obj){
  os<< "Numer="<<obj.bin2dec();
  os<< " Size="<<obj.size()<< " BIN=";
  for (unsigned int idx=0; idx<obj.bin.size(); idx++)
    os <<obj.bin[idx];
  os << " Faza="<<obj.faza()<< endl;
  return os;
}
int main()
{
  d2b ob(1005);

  for(int i =0; i<32; i++){
    ob.set(i);
    cout << ob;
  }

  return 0;
}
1

Napisz pseudokod funkcji main() pokazujący co chcesz uzyskać.
Uwagi do programu:

 1. Nazywaj zmienne nieco dłużej. Paskudnie się teraz to czyta.
 2. Jeśli dobrze zrozumiałem zadanie to Twoim kontenerem lepiej żeby był bitset a nie vector.
 3. Masz trochę błędów w pętlach. Zamiast typu int, stosuj typ size_t zawsze gdy zwracany jest X.size()
0

ad 1 kiedyś jedna osoba która pomagała mi ruszyć z programowaniem robiła jeszcze większe skróty - cóż nabrałem złego nawyku
ad 3 , wystarczyło zamienić int w pętlach na właśnie size_t i wszystkie ostrzeżenia zniknęły - WIELKIE DZIĘKI

ad 2. problem jest taki że w zadaniu mam obowiązkowa zastosować vector'y
vector<???> BIN- do przechowania liczb w postaci binarnej
vector <??> PHASE - do przechowywania okresów odpowiednich wartości binarnych

Kompletnie nie wiem jak to rozgryźć a dopytać się o szczegóły teraz nie mogę

0

Witam ponownie
Nadal mam problem z tym zadaniem
dokładnie chodzi mi o funkcję określającą okres tablicy binarnej, to co przedstawiam poniżej nie zawsze dobrze działa i tu proszę o pomoc!!

//bin - tablica int[32]
//roz - długość liczby binarnej

 bool dlaf(int f)const{
    bool ok = true;
    for( int i=0; i<(roz-f+1); i++){
      if((i+f)>(roz+1)){
        ok=false;
        break;
      }
      if(((i+f)==(roz+1))&&(bin[i]==0)){
        break;
      }else{
        if(bin[i]!=bin[i+f]){
          ok=false;
          break;
        }
      }

    }
    return ok;
  }
  int phaze()const {
    for(int f=1; f<roz/2+1; f++){
      if(dlaf(f)==true){
        return f;
      }
    }
    return 0;
  }

Problem polega na tym że NIE POTRAFIĘ czegoś dostrzec,
np

 Numer=255 Size=8 BIN=11111111 Faza=0

Powinno dać fazę=1

a

 Numer=5 Size=3 BIN=101 Faza=0

fazę=2

a czasami daję wyniki dobra np:

 Numer=146 Size=8 BIN=01001001 Faza=3

Rozbudowa zadania o kontenery ( vectory ) to "koncepcyjnie zadanie rozwiązałem przy użyciu lambd ogólny schemat poniżej ( ale brakuje mi rozwiązania dla określenia okresu)

  vector<int> dz;//przechowuje liczby dziesiętne
  vector<int> ph;// przechowuje okresy tych liczb dziesiętnych

  // przetwarzanie

  for_each(dz.begin(), dz.end(), [&](int x){ph.push_back(phaza(x)) ;});

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0