Zadanie na Spoj, Pesel, niby wszystko dobrze, a nie akceptuje.

0

Robiłem ostatnio zadania na SPOJ i niestety przyszedł taki Pesel i nie chcę go zaakceptować.
Niby dobrze, na ideone działa, a tu nie akceptuje.

#include <iostream>

int main()
{

  int pesel[11];
  std::string ciag;
  int wynik;

  for (int ile = std::cin.get()-48; ile > 0; ile--)
  {

    std::cin >> ciag;
    for (int i = 10; i >= 0; i--)
      pesel[i] = ciag[i] - 48;

    wynik = pesel[0] + pesel[4] + pesel[8] + pesel[10] + 3*(pesel[1] + pesel[5] + pesel[9]) + pesel[2] + 7*(pesel[2]+pesel[6]) + 9*(pesel[3]+pesel[7]);

    if (wynik <= 0 || ciag.length() < 11 || ciag.length() > 11)
      std::cout << "N\n";
    else if ( wynik % 10 == 0)
      std::cout << "D\n";
    else
      std::cout << "N\n";

  }
  return 0;
}
0

Co to za jakieś nawiasy i mnożenia niestworzone?
<warning><font size="3" color="red">legacy</span></warning>

#include <iostream>
#include <string>
 
using namespace std;
 
int main()
{
  string C;
  int t;
  
  cin >> t;
  while(t--)
  {
    cin >> C;
    if((C[0]*1 + C[1]*3 + C[2]*7 + C[3]*9 + C[4]*1 + C[5]*3 + C[6]*7 + C[7]*9 + C[8]*1 + C[9]*3 + C[10]*1) % 10 == 0)
      cout << "D\n";
    else
      cout << "N\n";
  }
  
  return 0;
}
0

Nie rozumiem tego spoja...
Ten kod przyjął chociaż ma poważny błąd.

Jeśli suma jest większa od zera, wtedy sprawdzamy jej poprawność.

A przy wpisaniu jedenastu 0 wypisuje D.
Przecież mój program działał podobnie, więc w czym był u mnie błąd?

0

tak się tego nie robi!
Nie pakuj wszystkiego do main. czegoś takiego nie da się czytać i łatwo zrobić błąd jak wszystko ma wpływ na wszystko.

Napisz sobie taką funkcję:

bool isValidPesel(const std::string &pesel) {
   ...
}

A main niech wygląda tak:

int main()
{
  int testCount;
  cin >> testCount;
  for (int i=0; i<testCount; ++i)
  {
    string pesel;
    cin >> pesel;
    cout << (isValidPesel(pesel)?"D":"N") << endl;
  }
  return 0;
}

Przy pisaniu isValidPesel nie pisz czegoś takiego: pesel[2], pesel[4] itp. Najlepiej zapamiętaj czynniki mnożenia w jakieś tablicy i zrób to pętlą.

Kiedy to wynik = pesel[0] + pesel[4] + pesel[8] + pesel[10] + 3*(pesel[1] + pesel[5] + pesel[9]) + pesel[2] + 7*(pesel[2]+pesel[6]) + 9*(pesel[3]+pesel[7]); będzie mniejsze lub równe zero?

Jeszcze jedno: jak piszesz o zdaniu SPOJ zawsze dawaj linka do treści, bo domyślanie się na podstawie twojego kodu co to ma robić nie jest proste.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1