opengl kula

Odpowiedz Nowy wątek
Anita13
2012-04-17 13:22
Anita13
0

Witam chciałbym z kopiować 2 kule

//dwie kule

  glPushMatrix();
    glTranslated(-2.4,1.2,-6);
    glRotated(-60,-1,-0,-0);
    glRotated(0,0,0,1);
    glutSolidSphere(1,slices,stacks);
  glPopMatrix();

  glPushMatrix();
    glTranslated(-2.0,1.2,-6);
    glRotated(-60,-1,-0,-0);
    glRotated(0,0,0,1);
    glutSolidSphere(1,slices,stacks);
  glPopMatrix();

pętle którą wykonałem sam tylko nie wiem gdzie umieścić


for (int x=-2; x<=2; ++x)
  for (int z=2; z<=2; ++z)
   glPushMatrix();
   glTranslated(0.0+x,0.0,0.0+z);
   choinka();
   glPopMatrix();
/*
 * GLUT Shapes Demo
 *
 * Written by Nigel Stewart November 2003
 *
 * This program is test harness for the sphere, cone
 * and torus shapes in GLUT.
 *
 * Spinning wireframe and smooth shaded shapes are
 * displayed until the ESC or q key is pressed. The
 * number of geometry stacks and slices can be adjusted
 * using the + and - keys.
 */
#define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK
#include <windows.h>
#ifdef __APPLE__
#include <GLUT/glut.h>
#else
#include <GL/glut.h>
#endif

#include <stdlib.h>

static int slices = 16;
static int stacks = 16;

/* GLUT callback Handlers */

static void resize(int width, int height)
{
  const float ar = (float) width / (float) height;

  glViewport(0, 0, width, height);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
 // glFrustum(-ar, ar, -1.0, 1.0, 2.0, 100.0);

  gluPerspective(60,ar,2.0,100.0);

}
float posx = 4;
float posz = 5;
float d = 0;
float f= 60;
float g1 = 90;
float g2 = 90;

static void display(void)
{
  const double t = glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME) / 1000.0;
  const double b = t*g1;
  const double a = t*g2;
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity() ;
  gluLookAt(
    posx, 0, posz,
    0,0,-1,
    0,1,0);
   //  gluRotated
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glColor3d(0,1,d);

//dwie kule

  glPushMatrix();
    glTranslated(-2.4,1.2,-6);
    glRotated(-60,-1,-0,-0);
    glRotated(0,0,0,1);
    glutSolidSphere(1,slices,stacks);
  glPopMatrix();

  glPushMatrix();
    glTranslated(-2.0,1.2,-6);
    glRotated(-60,-1,-0,-0);
    glRotated(0,0,0,1);
    glutSolidSphere(1,slices,stacks);
  glPopMatrix();

  glutSwapBuffers();
}

static void key(unsigned char key, int x, int y)
{
  switch (key)
  {
    case 27 :
    case 'q':
      exit(0);
      break;

    case '+':
      slices++;
      stacks++;
      break;

    case '-':
      if (slices>3 && stacks>3)
      {
        slices--;
        stacks--;
      }

  }

  glutPostRedisplay();
}

static void idle(void)
{
  glutPostRedisplay();
}

const GLfloat light_ambient[] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f };
const GLfloat light_diffuse[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
const GLfloat light_specular[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
const GLfloat light_position[] = { 2.0f, 5.0f, 5.0f, 0.0f };

const GLfloat mat_ambient[]  = { 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f };
const GLfloat mat_diffuse[]  = { 0.8f, 0.8f, 0.8f, 1.0f };
const GLfloat mat_specular[]  = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
const GLfloat high_shininess[] = { 100.0f };

/* Program entry point */

int main(int argc, char *argv[])
{
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitWindowSize(640,480);
  glutInitWindowPosition(10,10);
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);

  glutCreateWindow("GLUT Shapes");

  glutReshapeFunc(resize);
  glutDisplayFunc(display);
  glutKeyboardFunc(key);
  glutIdleFunc(idle);

  glClearColor(1,1,1,0);
  glEnable(GL_CULL_FACE);
  glCullFace(GL_BACK);

  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthFunc(GL_LESS);

  glEnable(GL_LIGHT0);
  glEnable(GL_NORMALIZE);
  glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
  glEnable(GL_LIGHTING);

  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, light_ambient);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light_diffuse);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, light_specular);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);

  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT,  mat_ambient);
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE,  mat_diffuse);
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, high_shininess);

  glutMainLoop();

  return EXIT_SUCCESS;
}

Pozostało 580 znaków

2012-04-17 14:05

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 7 godzin temu

0

Witam chciałbym z kopiować 2 kule
no i jaki masz problem z tymi kulami?

pętle którą wykonałem sam tylko nie wiem gdzie umieścić
pętla zła, brakuje klamer.

Pozostało 580 znaków

Anita13
2012-04-17 14:10
Anita13
0

myślę że klamry są Ok


/*
 * GLUT Shapes Demo
 *
 * Written by Nigel Stewart November 2003
 *
 * This program is test harness for the sphere, cone
 * and torus shapes in GLUT.
 *
 * Spinning wireframe and smooth shaded shapes are
 * displayed until the ESC or q key is pressed. The
 * number of geometry stacks and slices can be adjusted
 * using the + and - keys.
 */
#define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK
#include <windows.h>
#ifdef __APPLE__
#include <GLUT/glut.h>
#else
#include <GL/glut.h>
#endif

#include <stdlib.h>

static int slices = 16;
static int stacks = 16;

/* GLUT callback Handlers */

static void resize(int width, int height)
{
  const float ar = (float) width / (float) height;

  glViewport(0, 0, width, height);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
 // glFrustum(-ar, ar, -1.0, 1.0, 2.0, 100.0);

  gluPerspective(60,ar,2.0,100.0);

}
float posx = 4;
float posz = 5;
float d = 0;
float f= 60;
float g1 = 90;
float g2 = 90;

static void display(void)
{
  const double t = glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME) / 1000.0;
  const double b = t*g1;
  const double a = t*g2;
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity() ;
  gluLookAt(
    posx, 0, posz,
    0,0,-1,
    0,1,0);
   //  gluRotated
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glColor3d(0,1,d);

//dwie kule
void kula()
{
  glPushMatrix();
    glTranslated(-2.4,1.2,-6);
    glRotated(-60,-1,-0,-0);
    glRotated(0,0,0,1);
    glutSolidSphere(1,slices,stacks);
  glPopMatrix();

  glPushMatrix();
    glTranslated(-2.0,1.2,-6);
    glRotated(-60,-1,-0,-0);
    glRotated(0,0,0,1);
    glutSolidSphere(1,slices,stacks);
  glPopMatrix();
}
for (int x=-2; x<=2; ++x)
  for (int z=-2; z<=2; ++z)
   glPushMatrix();
   glTranslated(0.0+x,0.0,0.0+z);
   kula();
   glPopMatrix();
  glutSwapBuffers();
}

static void key(unsigned char key, int x, int y)
{
  switch (key)
  {
    case 27 :
    case 'q':
      exit(0);
      break;

    case '+':
      slices++;
      stacks++;
      break;

    case '-':
      if (slices>3 && stacks>3)
      {
        slices--;
        stacks--;
      }

  }

  glutPostRedisplay();
}

static void idle(void)
{
  glutPostRedisplay();
}

const GLfloat light_ambient[] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f };
const GLfloat light_diffuse[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
const GLfloat light_specular[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
const GLfloat light_position[] = { 2.0f, 5.0f, 5.0f, 0.0f };

const GLfloat mat_ambient[]  = { 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f };
const GLfloat mat_diffuse[]  = { 0.8f, 0.8f, 0.8f, 1.0f };
const GLfloat mat_specular[]  = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
const GLfloat high_shininess[] = { 100.0f };

/* Program entry point */

int main(int argc, char *argv[])
{
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitWindowSize(640,480);
  glutInitWindowPosition(10,10);
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);

  glutCreateWindow("GLUT Shapes");

  glutReshapeFunc(resize);
  glutDisplayFunc(display);
  glutKeyboardFunc(key);
  glutIdleFunc(idle);

  glClearColor(1,1,1,0);
  glEnable(GL_CULL_FACE);
  glCullFace(GL_BACK);

  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthFunc(GL_LESS);

  glEnable(GL_LIGHT0);
  glEnable(GL_NORMALIZE);
  glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
  glEnable(GL_LIGHTING);

  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, light_ambient);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light_diffuse);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, light_specular);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);

  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT,  mat_ambient);
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE,  mat_diffuse);
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, high_shininess);

  glutMainLoop();

  return EXIT_SUCCESS;
}

Pozostało 580 znaków

anita13
2012-04-17 14:14
anita13
0

pętla jest dobra

myślę że tu jest problem
void kula()
{
//kod rysowania kuli
}

Pozostało 580 znaków

Anita13
2012-04-17 14:18
Anita13
0

void kula()
{
  glPushMatrix();
    glTranslated(-2.4,1.2,-6);
    glRotated(-60,-1,-0,-0);
    glRotated(0,0,0,1);
    glutSolidSphere(1,slices,stacks);
  glPopMatrix();

  glPushMatrix();
    glTranslated(-2.0,1.2,-6);
    glRotated(-60,-1,-0,-0);
    glRotated(0,0,0,1);
    glutSolidSphere(1,slices,stacks);
  glPopMatrix();
}
for (int x=-2; x<=2; ++x)
  for (int z=-2; z<=2; ++z)
  {
   glPushMatrix();
   glTranslated(0.0+x,0.0,0.0+z);
   kula();
   glPopMatrix();
  }
  glutSwapBuffers();
}

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0