Kula z jednakowych trójkątów

0

Ostatnio stanąłem przed następującym problemem natury geometrycznej. Muszę podzielić kulę na ort! ilość IDENTYCZNYCH trójkątów. Kiedy wezmę do ręki kostkę 8 ?ścienną to widzę 8 identycznych trójkątów, analogicznie jest przy 20 ? ściennej. 20 jednakowych trójkątów tworzy ?kanciastą? kulę. Kiedy jednak konstruuję trójwymiarową kulę o wielu ścianach, odnoszę wrażenie, że nie wszystkie jej ściany są identyczne.
Czy istnieje sposób podzielenia kuli na bardzo wiele identycznych trójkątów?
Bardzo wiele, to znaczy z zakresu <10000 - Nieskończoność> .

Pozdrawiam Zych.

0

Jeżeli wszystko jest poprawnie policzone to muszą być identyczne. Pamiętaj, że powierzchnie sferyczne mocno zniekształtacją siatkę. Do tego dochodzi błąd wyświetlania wynikający z zaokrągleń do pełnych pikseli. Kiedyś w pascalu pisałem program do generowania kuli (model punktowy 3d).

Tak obliczam poszczególne punkty na kuli (cosx i sinx zwraca wynik w stopniach, a nie w radianach).

 FOR i := 0 TO Pf DO
 FOR j := 0 TO Pl DO
  BEGIN
  Kula[i,j].X := CosX(j*lambda) * (Rad*CosX(i*fi));
  Kula[i,j].Y := SinX(j*lambda) * (Rad*CosX(i*fi));
  Kula[i,j].Z := SinX(i*fi) * Rad;
  END;
END;
0

//by Jan Horn
procedure CreateSphere(CX, CY, CZ, Radius : glFloat; N : Integer); // N = precision
var I, J : Integer;
theta1,theta2,theta3 : glFloat;
X, Y, Z, px, py, pz : glFloat;
begin

if Radius < 0 then Radius :=-Radius;
if n < 0 then n := -n;
if (n < 4) OR (Radius <= 0) then
begin
 glBegin(GL_POINTS);
  glVertex3f(CX, CY, CZ);
 glEnd();
 exit;
end;

for J :=0 to N DIV 2 -1 do
begin
 theta1 := J*2*PI/N - PI/2;
 theta2 := (J+1)*2*PI/n - PI/2;
 glBegin(GL_QUAD_STRIP);
  For I :=0 to N do
  begin
   theta3 := i*2*PI/N;
   x := cos(theta2) * cos(theta3);
   y := sin(theta2);
   z := cos(theta2) * sin(theta3);
   px := CX + Radius*x;
   py := CY + Radius*y;
   pz := CZ + Radius*z;

// glNormal3f(X, Y, Z);
glTexCoord2f(1-I/n, 2*(J+1)/n);
glVertex3f(px,py,pz);

   X := cos(theta1) * cos(theta3);
   Y := sin(theta1);
   Z := cos(theta1) * sin(theta3);
   px := CX + Radius*X;
   py := CY + Radius*Y;
   pz := CZ + Radius*Z;

// glNormal3f(X, Y, Z);
glTexCoord2f(1-i/n, 2*j/n);
glVertex3f(px,py,pz);
end;
glEnd();
end;
end;

moze ci to pomoze tylko tutaj sa laczone czworkty

0

Dzięki za pomoc. :-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1