Odtwarzacz dzwieku

0

Witam , mam mały problem. Chce stworzyć program który odtworzy mi jeden plik mp3 znajdujący się w tym samym folderze (lub o określonej nazwie). Chciałbym też aby ten program był niewidoczny i wyłączył sie po odtworzeniu utworu. Znalazłem dość fajny kod tyle że mam problem z kompilacją

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include "bass.h"

HSTREAM hMP3;
DWORD dwStreamLen;
DWORD dwStreamCurrentPos;
float fSeconds;
float fSecondsTotal;

int main(int argc, char **argv) {

  if (argc != 2) {

    printf("\nUsage:\n%s file\n\nFile can be one mp3 or wav.\n", argv[0]);
    return 1;

  }

  if (BASS_Init(-1, 22050, 0, 0) == false) {

    printf("Error: Can\'t initialize BASS\n");
    return 2;

  }

  if (BASS_Start() == false) {

    printf("Error: Can\'t start digital output\n");
    BASS_Free();
    return 3;

  }

  hMP3 = BASS_StreamCreateFile(false, argv[1], 0, 0, BASS_MP3_SETPOS);

  if (hMP3 == 0) {

    printf("Error: Can\'t load \"%s\"\n", argv[1]);
    BASS_Free();
    return 4;

  }

  dwStreamLen = BASS_StreamGetLength(hMP3);
  fSecondsTotal = BASS_ChannelBytes2Seconds(hMP3, dwStreamLen);
  BASS_StreamPlay(hMP3, false, 0);

  printf("Playback of \"%s\":\n", argv[1]);

  do {

    dwStreamCurrentPos = BASS_ChannelGetPosition(hMP3);
    fSeconds = BASS_ChannelBytes2Seconds(hMP3, dwStreamCurrentPos);

    printf("\rSeconds: %3.0f/%3.0f ", fSeconds, fSecondsTotal);

    Sleep(10);

  } while (dwStreamCurrentPos != dwStreamLen && !kbhit());

  BASS_Free();

  return 0;

}

Zamierzam program dodać do autorun.inf aby odtwarzał dźwięk gdy podłącze pendriva do usb.

Proszę o małą przysługe . ;)

0

1.
#include "bass.h"
Masz?

2.

Zamierzam program dodać do autorun.inf aby odtwarzał dźwięk gdy podłącze pendriva do usb.

W większości systemów uruchamianie execów z autoruna (samo wykonywanie autoruna) jest zablokowane.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0