Nie odświeża mi się widok tabeli

0

Niestety nie odświeża mi się widok w dataGridView po dodaniu rekordu do bazy w innym Formie. Nie działa nawet wywołanie refresha z przycisku. Czy mam coś nie tak z pobieraniem rekordów z bazy dp dataGridView?

  {

    SQLiteConnection poloczenie = new SQLiteConnection(string.Format("DataSource={0}", Path.Combine(Application.StartupPath, "base.db")));
    SQLiteCommand komenda;
    string zapytanie = "";

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      poloczenie.Open();
      if (poloczenie.State == ConnectionState.Open)
      {

        List<string>[] list;
        list = SelectALL();
        dataGridView1.Rows.Clear();
        for (int i = 0; i < list[0].Count; i++)
        {
          int number = dataGridView1.Rows.Add();
          dataGridView1.Rows[number].Cells[0].Value = list[0][i];

        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Poloczenie nieudane", "Informacja", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

      }
      poloczenie.Close();

    }

    private void create_table(object sender, EventArgs e)
    {
      poloczenie.Open();
      if (poloczenie.State == ConnectionState.Open)
      {
        zapytanie = string.Format("create table stroje(Id integer primary key autoincrement, Nr integer, Description text)");

        komenda = new SQLiteCommand(zapytanie, poloczenie);
        komenda.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Dodałeś tabele", "Informacja", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
      }
      poloczenie.Close();
    }
    public List<string>[] SelectALL()
    {
      //poloczenie.Open();
      List<string>[] list = new List<string>[2];
      list[0] = new List<string>();
      list[1] = new List<string>();

      if (poloczenie.State == ConnectionState.Open)
      {
        zapytanie = string.Format("SELECT Nr FROM stroje ORDER BY Nr ASC");

        komenda = new SQLiteCommand(zapytanie, poloczenie);
        komenda.ExecuteNonQuery();
        SQLiteDataReader datareader = komenda.ExecuteReader();

        while (datareader.Read())
        {
          list[0].Add(datareader["Nr"] + "");

        }
        datareader.Close();
        poloczenie.Close();
        return list;
      }

      else
      {
        return list;
      }

    }

    private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void add_click(object sender, EventArgs e)
    {

      Dodaj dod = new Dodaj();

      dod.Show();
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

    }

    private void refresh_click(object sender, EventArgs e)
    {
      dataGridView1.Refresh();
    }
  }
0

A spróbuj dodać przed DataGridView1.Refresh(); DataGridView1.Update(); . Bo wydaje mi się, że refresh odświeża tylko widok, ale nie zawartość.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0