Table<> jako ItemsSource dla ListView- widok się nie odświeża

0

Ustawiam obiekt Table<> rzutowany na IEnumerable<> jako ItemsSource dla ListView. Podczas startu aplikacji poprawnie wczytywana i wyświetlana jest lista z bazy danych. Jednak jeśli dokonam jakichkolwiek zmian (dodawanie, usuwanie) na liście w trakcie działania aplikacji, elementy wyświetlane w ListView nie zmieniają się, pomimo tego, że wszystkie zmiany w Table<> zachodzą poprawnie.

public class ProfilesSourceSQLite : IProfilesSource
{
  public event EventHandler<ProfileActionEventArgs> ActionPerformed;

  private Table<ProfileManager.Profile> Profiles;
  public IEnumerable<ProfileManager.Profile> ProfilesCollection { get { return Profiles; } } 

  public ProfilesSourceSQLite()
  {
    ...
    dbContext = new DataContext(dbConnection);
    Profiles = dbContext.GetTable<ProfileManager.Profile>();
  }

  public bool AddProfile(ProfileManager.Profile profile)
  {
    try
    {
      Profiles.InsertOnSubmit(profile);
      dbContext.SubmitChanges();
    }
    ...

    if(ActionPerformed != null)
      ActionPerformed(this, new ProfileActionEventArgs(ProfileAction.Add, profile));
  }
}

public class ProfileManager
{
  private static ProfileManager instance;
  public static ProfileManager Instance
  {
    get
    {
      if (instance == null)
        instance = new ProfileManager();

      return instance;
    }
  }

  private IProfilesSource profilesSource;
  public IEnumerable<Profile> ProfilesCollection { get { return profilesSource.ProfilesCollection; } }

  public event EventHandler ProfilesListChanged;

  public ProfileManager()
  {
    ...
    profilesSource = new ProfilesSourceSQLite();
    profilesSource.ActionPerformed += OnActionPerformed;
  }

  private void OnActionPerformed(object sender, ProfileActionEventArgs e)
  {
    if(ProfilesListChanged != null)
      ProfilesListChanged(this, new EventArgs());
  }

  public bool AddProfile(Profile profile)
  {
    return profilesSource.AddProfile(profile);
  }
}

public class ProfileManagerWindow : Window
{
  public ProfileManagerWindow()
  {
    InitializeComponent();

    ProfileManager.Instance.ProfilesListChanged += RefreshList;
    listView.ItemsSource = ProfileManager.Instance.ProfilesCollection;
  }

  private void RefreshList(object sender, EventArgs e)
  {
    listView.Items.Refresh();

    // kiedy na liście znajduje się 1 profil, a ja dodaję kolejny:
    int x = ProfileManager.Instance.ProfilesCollection.Count; // x = 2, czyli wartość taka, jaka powinna być
    int y = listView.Items.Count;                   // y = 1, błędna wartość, zmiana nie została uwzględniona

    // Próbowałem też tak:
    listView.ItemsSource = null;
    listView.ItemsSource = ProfileManager.Instance.ProfilesCollection;
    // ale to również nie działa
  }
}

Co robię źle?

0

Powinieneś bindować listview z ObservableCollection. Link

0

Rozwiązałem problem pisząc taką klasę, której używam zamiast standardowego Table<>. Jest ustawiona jako ItemsSource (w moim kodzie jest jeszcze rzutowana na IEnumerable<>, ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie).

  public sealed class ObservableTable<T> : INotifyCollectionChanged, ITable<T> where T : class
  {
    private Table<T> _table;

    public Expression Expression => _table.AsQueryable().Expression;
    public Type ElementType => _table.AsQueryable().ElementType;
    public IQueryProvider Provider => _table.AsQueryable().Provider;

    public event NotifyCollectionChangedEventHandler CollectionChanged;

    public IEnumerator<T> GetEnumerator()
    {
      return _table.GetEnumerator();
    }

    IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
    {
      return GetEnumerator();
    }

    public ObservableTable(ref DataContext dbContext)
    {
      _table = dbContext.GetTable<T>();

      if(CollectionChanged != null)
        CollectionChanged(this, new NotifyCollectionChangedEventArgs(NotifyCollectionChangedAction.Reset));
    }

    public void InsertOnSubmit(T entity)
    {
      _table.InsertOnSubmit(entity);

      if (CollectionChanged != null)
        CollectionChanged(this, new NotifyCollectionChangedEventArgs(NotifyCollectionChangedAction.Add, entity));
    }

    public void Attach(T entity)
    {
      _table.Attach(entity);
    }

    public void DeleteOnSubmit(T entity)
    {
      var index = IndexOf(entity);

      _table.DeleteOnSubmit(entity);

      if (CollectionChanged != null)
        CollectionChanged(this, new NotifyCollectionChangedEventArgs(NotifyCollectionChangedAction.Remove, entity, index));
    }

    public int IndexOf(T entity)
    {
      return _table.ToList().IndexOf(entity);
    }
  }

Dodatkowo, jeśli chcemy aby lista odświeżała się również po zmianie wartości w już istniejącym obiekcie na liście, klasa którą przechowujemy musi implementować INotifyPropertyChanged.

0
cnyk napisał(a):

Rozwiązałem problem pisząc taką klasę, której używam zamiast standardowego Table<>. Jest ustawiona jako ItemsSource (w moim kodzie jest jeszcze rzutowana na IEnumerable<>, ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie).
Dodatkowo, jeśli chcemy aby lista odświeżała się również po zmianie wartości w już istniejącym obiekcie na liście, klasa którą przechowujemy musi implementować INotifyPropertyChanged.

A czy implementowałeś INotifyPropertyChanged? I czy to działa? Czy w ogóle istnieje możliwość ustawienia takiego ItemsSource, jeśli dane są pobierane z bazy?

Mam na myśli to, że baza CHYBA i tak będzie za każdym razie pobierała całość, kasowała obecne obiekty i wgrywała nowe do kolekcji, chyba że się mylę?

0

Jeśli chodzi o INotifyPropertyChanged to oczywiście, że działa. Dlaczego miałoby nie działać? Akurat ja użyłem ReSharpera do automatycznej implementacji, ale jest wiele przykładów jak to zrobić: http://stackoverflow.com/ques[...]anged-does-a-better-way-exist

Table<> implementuje IEnumerable<> czyli dokładnie typ, jakim jest ItemsSource więc znów, dlaczego miałoby nie działać?

U mnie wygląda to tak, że cała tabela jest pobierana tylko raz przez DataContext.GetTable<T>(). Dodawanie rekordu wygląda tak:

var table = new ObservableTable<T>();
...
table.InsertOnSubmit(new T());
dbContext.SubmitChanges();

I na liście od razu pojawia się to co dodałem bez żadnego dodatkowego kodu.

0
cnyk napisał(a):

I na liście od razu pojawia się to co dodałem bez żadnego dodatkowego kodu.

Ciekawa jestem czy dałoby się to coś takiego zrobić w oparciu o TreeView. Aby dodany potomek automatycznie był dodawany bez odświeżania wszystkiego.

0

@quechua: akurat tak się składa, że w swoim projekcie również używam TreeView i właśnie przed chwilą zajmowałem się tą częścią. Więc: tak, z TreeView też da się to zrobić, wszystko automatycznie się dodaje. Pisałem to w oparciu o ten artykuł: http://blog.clauskonrad.net/2[...]ke-hierarchical-treeview.html
A u mnie wygląda to dokładnie tak (wyświetlane jest drzewko folderów i plików):

    public class Item : INotifyCollectionChanged, INotifyPropertyChanged
    {
      public event NotifyCollectionChangedEventHandler CollectionChanged;
      public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

      private string _name;
      private string _path;

      public Item()
      {
        Items = new ObservableCollection<Item>();
        Items.CollectionChanged += delegate(object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs action)
        {
          CollectionChanged?.Invoke(sender, action);
        };
      }

      public string Name
      {
        get { return _name; }
        set { _name = value; NotifyPropertyChanged("Name"); }
      }

      public string Path
      {
        get { return _path; }
        set { _path = value; NotifyPropertyChanged("Path"); }
      }

      public ObservableCollection<Item> Items { get; }

      protected void NotifyPropertyChanged(string property)
      {
        PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(property));
      }
    }

    public class File : Item
    { }

    public class Directory : Item
    { }

XAML:

<Window xmlns:local="clr-namespace:NaszNamespace" ... >

    <Window.DataContext>
      <local:Item />
    </Window.DataContext>

    <TreeView x:Name="treeView">
      <TreeView.ItemTemplate>
        <HierarchicalDataTemplate ItemsSource="{Binding Items}" DataType="{x:Type local:Item}">
          <TreeViewItem Header="{Binding Name}" />
        </HierarchicalDataTemplate>
      </TreeView.ItemTemplate>
    </TreeView>

</Window>

Użycie:

  public partial class MainWindow : Window
  {   
    private ObservableCollection<Item> _items;

    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();

      _items = new ObservableCollection<Item>();
      _items.Add(new Directory { Name = "folder", Path = "/" });
      _items[0].Items.Add(new File { Name = "plik.jpg", Path = "/folder/" });
      _items.Add(new File { Name = "plik.pdf", Path = "/" });

      treeView.ItemsSource = _items;
    }

    // wszelkie zmiany na _items są teraz od razu widoczne w TreeView bez żadnego dodatkowego kodu
0

Możesz jeszcze pokazać kod, który podczas pracy programu dodaje element (w Twoim przypadku jak rozumiem tworzący folder/plik)?

0

To tylko

_items.Add(new File { Name = "plik.ext", Path = "/" });

Żeby dodać do konkretnej gałęzi wystarczy ją znaleźć i zrobić tak samo

_items[index].Items.Add(new File { Name = "plik.pdf", Path = "/" });

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0