Dependency properties

0
public int FontSize
  {
    get { return (int)FSProperty; }
    set { FSProperty = value; }
  }

  public static readonly DependencyProperty FSProperty =
    DependencyProperty.Register("FontSize", typeof(int), typeof(MainWindow), new PropertyMetadata(30));

próbuję się nauczyć dependency properties z WPF.
dostaję errory:

 1. przestrzeń nazw nie może bezpośrednio zawierać skłądowych takich jak pola lu metody
 2. nazwa FSProperty nie istnieje w bieżącym kontekście

jak zrobić żeby ustawiać za pomocą DP rozmiar czcionki w przycisku?

0

Masz napisane w 1. błędzie o co chodzi, wrzuć to property do jakiejś klasy.

0
public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public int MyFontSize
    {
      get { return (int)GetValue(FSProperty); }
      set { SetValue(FSProperty, value); }
    }

    public static readonly DependencyProperty FSProperty =
      DependencyProperty.Register("MyFontSize", typeof(int), typeof(MainWindow), new PropertyMetadata(30));

    public Color MyColor
    {
      get { return (Color)GetValue(ColorProperty); }
      set { SetValue(ColorProperty,value); }
    }

    public static readonly DependencyProperty ColorProperty =
      DependencyProperty.Register("MyColor", typeof(Color), typeof(MainWindow), new PropertyMetadata(Colors.Aqua));

    private void click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      SetValue(FSProperty, 50);
      SetValue(ColorProperty, Colors.Red);

    }
  }
x:Name="MyWindow"
...
<Button 
        Click="click" Name="b1" Content="SOME CONTENT" 
        FontSize  ="{Binding ElementName=MyWindow, Path=MyFontSize }" 
        Background ="{Binding ElementName=MyWindow, Path=MyColor }"
        Width="500" Height="100"/>

mam coś takiego, zmiana rozmiaru czcionki działa, ale button jest bez koloru, co robię źle?

0

Background jest typu Brush, a nie Color.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0